Nobelprisvinner Edvard Moser var blant dem som gratulerte Dag Rune Olsen med det nye kontoret i Brüssel. Foto: Ida W. Bergstrøm
Nobelprisvinner Edvard Moser var blant dem som gratulerte Dag Rune Olsen med det nye kontoret i Brüssel. Foto: Ida W. Bergstrøm

– Se over den neste åsen

EU-midler:

– Det er viktig å få forskerne i Bergen til å bruke mulighetene her i Brüssel, sa nobelprisvinner Edvard Moser da han åpnet UiBs første internasjonale kontor.

UiB har en uttalt ambisjon om å få grønt lys for flere EU-søknader. Planen er å hente hjem mer forskningsmidler fra den store potten kalt Horisont 2020. Kongstanken bak det nyåpnede Brüssel-kontoret er at nærhet til kontorene og korridorene til det europeiske forskningsrådet skal gjøre det lettere for norske forskere å få kontakt med internasjonale nettverk, samt å kunne bidra i utformingen av utlysningene. 

Edvard Moser: – Søk mangfold
- Det er viktig å få forskerne i Bergen til å bruke mulighetene her i Brussel, sier Edvard Moser.
Nobelprisvinneren, som holder til på NTNU, kom til Brüssel for å fortelle om hvordan han og kollega og ektefelle May-Britt Moser har strukturert arbeidet sitt for å bli verdensledende innenfor sitt felt. 
 
Edvard Moser er klar i sin sak: Internasjonalisering er et av de viktigste grepene forskningsmiljøer kan ta på veien mot å bli fremragende. 
 
- Forskning er en internasjonal aktivitet. Se over den neste åsen. Søk mangfold, nye ideer, nye metoder. Slik får du ny kunnskap og nye erfaringer. Og gå for de beste samarbeidspartnerne. Innavl er et problem i små land. Rekrutter bredt fra utlandet. Send ut gode kandidater, selv om det er de beste du har. Og rekrutter de beste fra utlandet til din forskningsgruppe. 
 
Langsiktig investering
- Dette er en gledelig dag, sa rektor Dag Rune Olsen da han onsdag avduket skiltet som forteller at i akkurat dette huset i Rue du Trone 61, her skal UiB, NTNU og Sintef holde til. 

– Dette kontoret er en langsiktig investering. Det er viktig å huske på at EU ikke satser på forskning for forskningsmiljøene sin skyld. EU satser på forskning for å gjøre EU til et bedre sted å leve, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, til På Høyden.

Han ønsker at Brüssel-kontoret skal være et hus med lave terskler, som det føles enkelt å bruke.

Bøte på EU-nei
Europaminister Vidar Helgesen var også til stede åpningsdagen. Han ønsker Brüssel-kontoret hjertelig velkommen.

– Norge er med på mye i Europa, men som ikke-medlem av EU har vi noen særlige utfordringer. Dette kan bøtes på ved å være til stede, sier Vidar Helgesen til På Høyden.

– Hva kan Brüsselkontoret bety for UiB?
 
– Jeg tror det har betydning to veier. Det ene er å påvirke UiB overfor viktige, europeiske miljøer. Men det kan også være med og bidra med nettverk til forskningsmiljøene ved UiB. EU-samarbeidet er den viktigste arenaen for internasjonalisering av norsk forskning, sier Vidar Helgesen.