Prisvinner Jan Einar Greve sammen med prorektor Margareth Hagen og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Silje Katrine Robinson
Prisvinner Jan Einar Greve sammen med prorektor Margareth Hagen og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Silje Katrine Robinson

Christieprisen til Jan Einar Greve

Jan Einar Greves innsats for forskningsparken på Marineholmen og for medisinsk forskning gjør at han blir tildelt årets Christiepris.

Publisert Sist oppdatert

Knappe to uker før han fyller 86, ble Jan Einar Greve tildelt årets Christiepris. Prisutdelingen skjedde under Christiekonferansen i universitetsaulaen.

Det som kjennetegner Jan Einar Greve er hans store og vedvarende entusiasme.

Lars Akslen

Greve ble høyesterettsadvokat allerede i 1963. Men det er for sitt engasjement for forholdet mellom næringsliv og forskning at han får Christieprisen. Den deles ut til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og omverdenen, og som har bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen.

— Det som kjennetegner Jan Einar Greve er hans store og vedvarende entusiasme, sier Lars A. Akslen. Han er professor i medisin, leder CCBIO, som er et Senter for fremragende forskning, og sitter i styret for Broegelmanns legat sammen med Greve. Akslen har underskrevet nominasjonen av Greve sammen med flere andre representanter fra ulike miljøer ved UiB, samt blant andre Herman Friele, Marit Warncke og andre representanter fra næringslivet.

Styreformann i over 3o år

I nominasjonen er det særlig to sider av Greves engasjement som er trukket fram: Hans arbeid i Broegelmanns legat, der han siden 1986 har vært forretningsfører og styreformann. Legatet bidrar med kjernefinansiering til Broegelmanns Forskningslaboratorium, som ble opprettet i 1957. Dette stammer fra kjøpmann Johan Henrik Broegelmanns testamente, der det het at det skulle opprettes et legat for humanitære formål, knyttet til Universitetet i Bergen. Ved Broegelmanns laboratorium forskes det særlig på immunologi, knyttet til revmatiske sykdommer, kreft og infeksjonssykdommer.

Det andre som er trukket frem, er Greves arbeid for å etablere en forskningspark i Bergen. Han var styreformann da Høyteknologisenteret AS ble opprettet i 1989/90, et verv han hadde i mange år.

— Greve er en klassisk entreprenør, sier Akslen.

— Han har ikke bare tanker og en filosofi rundt hva som bør gjøres, han har også gjennomføringsvilje og evne til å omsette teori i praksis. Han er en brobygger som evner å føre mennesker sammen.

Broegelmanns Forskningslaboratorium ledes av professor Roland Jonsson. Han er også blant dem som støtter Greves kandidatur, og trekker fram det Greve har gjort for laboratoriet.

— Her har han vært med å legge forholdene til rette for den faglige virksomheten - både gjennom finansieringsbistand, men også gjennom styrets arbeid med rekruttering av fagfolk og tilrettelegging for den daglige drift. Dette har jeg hatt personlig erfaring av i nå snart 30 år, skriver Jonsson i en epost til På Høyden.

Ridder av St. Olav

Jan Einar Greve har hatt flere styreverv, blant annet i Bergens Tidende. Han ble i 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, særlig for sitt arbeid med Høyteknologisenteret.

Greve har også engasjert seg i såkornselskapet Sarsia Seed, noe som også blir trukket frem i nominasjonen. I et intervju med Bergens Tidende har han tidligere fortalt hvordan han arbeidet for å skaffe penger til dette fondet – og at det viste seg at kapitalsterke bergensere ikke var særlig villige til å satse penger på forskning og innovasjon.

— Jeg oppdaget til min store skrekk at dette var betydelig tyngre enn jeg hadde tenkt. De som burde ha forutsetninger for å si at dette vil vi gjøre, var vanskelige å få i tale. Veldig mange syntes jeg kunne holde kjeft og jeg trakket nok en del på tærne, men jeg følte det var viktig å gi uttrykk for det jeg mente, sa Greve til BT.