– UiB ønsker å stimulere til økt forskningssamarbeid med <span class="caps">BRIKS</span>-landene, sier viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen. (Foto: Ida Bergstrøm og Colorbox)
– UiB ønsker å stimulere til økt forskningssamarbeid med BRIKS-landene, sier viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen. (Foto: Ida Bergstrøm og Colorbox)

Se mot sør

RANGERING:

Nesten halvparten av UiB-studentene som drar på utveksling velger Europa. Viserektor Anne Christine Johannessen tror rangeringen av BRIKS-landene vil gjøre universiteter i sør mer attraktive for både studenter og forskere.

Jeg tror at utveksling til et utenlandsk universitet uansett vil gavne den akademiske karrieren, sier Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.

Slik reiser studentene:

I 2012 valgte 761 UiB-studenter å reise på utveksling.

823 utenlandske studenter valgte å komme til UiB.

Sammenlignet med UiO og NTNU, sender UiB ut størst antall studenter sett i forhold til den totale studentmassen.

Hele 44 prosent av UiB-studentene som reiser på utveksling, velger Europa.

USA er det mest populære landet å reise til. 159 av de som dro på utveksling i 2012 dro hit. På andre og tredje plass kommer Storbritannia og Australia.

I dag velger 13 prosent av UiB-studentene som reiser på utveksling velger å dra til Asia eller Afrika. Dette viser tall fra Studieadministrativ avdeling. Den store majoriteten velger europeiske universitet.

Tidsskriftet Times Higher Education (THE) rangerer årlig verdens universiteter. I år har de også laget en egen liste kalt BRICS and Emerging Economies. Her er universitetene i blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika og 17 andre land med fremvoksende økonomier rangert.

Anne Christine Johannessen, viserektor for utdanning, tror rangeringene også kan ha en effekt på utvekslingen.

– Økt prestisjestatus for BRIKS-landenes universiteter vil nok innebære at disse får mer oppmerksomhet og blir mer synlige, mener Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.

Men vi ser på mange områder at Kina tar en ledende posisjon, og dette vil nok også gjenspeiles ved universitetene.

USA og Europa førstevalget
Anne Christine Johannessen mener det kan være flere årsaker til at UiB-studenter foretrekker USA og Europa når de skal på utveksling.

– En årsak kan være at disse universitetene tradisjonelt har hatt høy kvalitet og en lang tradisjon for de fagene som undervises, sier hun.

Men å studere i ved de høyt rangerte universitetene i Beijing, Chandigarh eller Johannesburg er noe helt annet enn å studere i Stockholm, London eller San Francisco.

– Generelt vil vel studenter som velger å dra på utveksling til Asia eller Afrika møte en verden som er ganske forskjellig fra den de kommer fra, og det kan nok kreve en annen type forberedelse. Kunnskapen om universitetene i Asia og Afrika er ofte begrenset, og språket kan naturligvis også være en utfordring.

Kommer langt med engelsk
Øverst på lista kommer to universiteter i Kina. På listens tredjeplass er universitetet i Cape Town. Her er engelsk et av de offisielle språkene.  

– Når det gjelder Afrika sør for Sahara, er undervisningsspråket generelt engelsk, eventuelt fransk dersom landet har vært en tidligere fransk koloni, sier Anne Christine Johannessen.

Studenter som ønsker å reise til et universitet i Asia trenger heller ikke nødvendigvis frykte at manglende språkkunnskaper skal være en barriere for studiene. Det holder å kunne engelsk. Ifølge Anne Christine Johannessen tilbyr alle universitetene som UiB samarbeid undervisning på engelsk.

Kina i tet
– Hva med forskerne? Kan en prestisjeøkning for BRIKS-landenes universiteter påvirke UiB-forskeres interesse for å inngå samarbeidsprosjekter?
– Ja, det tror jeg. UiB ønsker også aktivt å stimulere til økt forskningssamarbeid med BRIKS-landene og utlyser hvert år de såkalte SPIRE-midlene som er ment som støtte til å etablere kontakt og samarbeid med disse landene.

– Er det noen BRIKS-land du har spesielt tro på, når det kommer til å utvikle gode universiteter?
Jeg tror at alle BRIKS-landene har et stort potensial til å utvikle gode universitet. Men vi ser på mange områder at Kina tar en ledende posisjon, og dette vil nok også gjenspeiles ved universitetene.