Uklarhet rundt framtidig finansiering kan ha fått mange <span class="caps">EU</span>-studenter til å velge bort studier i Storbritannia. Foto: Colourbox.com
Uklarhet rundt framtidig finansiering kan ha fått mange EU-studenter til å velge bort studier i Storbritannia. Foto: Colourbox.com

Færre europeiske studenter søker seg til Storbritannia

Forklaring: Brexit.

Flere britiske studiesteder har tidlig søknadsfrist for høstsemesteret 2017. Blant utdanningene som hadde søknadsfrist 15. oktober er Oxford og Cambridge, samt en rekke studiesteder som tilbyr medisin, odontologi og veterinær-fag.

Ved disse studiestedene har tallet på søkere fra EU gått ned med ni prosent, sammenlignet med i fjor. Det melder Times Higher Education.

I år søkte 6240 EU-studenter om å bli tatt opp ved disse fagene. I fjor var tallene 6860 studenter.

Hva viser det store bildet?
Opptaket for 2017 blir det første studentopptaket etter at et flertall briter i juni stemte for å forlate EU.

Tidligere har pilene pekt motsatt vei: For hvert år har flere internasjonale studenter enn det foregående år søkt om å studere i Storbritannia.

Nedgangen i tallet studenter fra land utenfor Storbritannia kan være det første tegnet på hvordan europeiske studenter reagerer på Brexit, skriver Times Higher Education.

Hvordan det samlede bildet er, blir ikke klart før etter den ordinære søknadsfristen i januar.

Usikkerhet
Ved Cambridge er nedgangen på 14 prosent. En talsperson uttaler til Times Higher Education at ledelsen ved Cambridge er skuffet, men at de må ta inn over seg at tallene reflekterer usikkerheten mange studenter føler.

I oktober meldte den britiske regjeringen at EU-studenter som startet på en utdanning i Storbritannia ville kunne få finansiering til å fullføre utdanningen, selv om Storbritannia skulle gå ut av EU.