Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har ledet gruppen som forhandler. Men det er universitetsstyret som til slutt skal si ja eller nei til <span class="caps">DFØ</span>.
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har ledet gruppen som forhandler. Men det er universitetsstyret som til slutt skal si ja eller nei til DFØ.

Håper på avklaring i vår

Publisert

De fire universitetene som samlet forhandler om et felles system for økonomistyring nærmer seg en konklusjon. Styrene vil få saken i løpet av våren.

– Vi har kommet nærmere når det gjelder pris, sier Kjell Bernstrøm.

Dette er BOTT-samarbeidet

Samarbeid mellom de fire eldste universitetene i landet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU blir kalt for BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø)-prosjektet. 

De fire institusjonene samarbeider om anskaffelsesprosessen for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.

Prosjektet arbeider mot kunngjøring av konkurranse for anskaffelse av løsninger for BOTT lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler og vil gjelde for alle de fire universitetene.

Styrene vil bli presentert for anskaffelsens økonomiske rammer som en vedtakssak vår 2018.

Les også notat:

Utfordringene fremover kan deles i fire ulike grupper:

  • Behov for fornyelse av kontrakter/nye anbud på de administrative systemene knyttet til økonomi og personal
  • Samarbeidet med de andre samarbeidstiltakene/selskapene i sektoren (FSATCRISTINBIBsys, Sigma2 og Uninett)
  • Utviklingen innen IT-drift (sikker lagring, big data etc)
  • Medvirkning til gode IT-løsninger på nye områder (digitalisering etc)

Kilde: Felles utarbeidede styrepapirer

UiBs universitetsdirektør leder gruppen som forhandler med DFØ – Direktoratet for økonomistyring. Målet er at de såkalte BOTT-universitetene, altså Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU, skal få felles økonomisystemer for lønn og regnskap.

Ikke før i 2021

Fire av kravpunktene universitetene har hatt overfor DFØ har vært landet en stund, men spørsmålet om pris har gjenstått. Bernstrøm sier at universitetsstyret ved UiB kommer til å få en løypemelding om saken til april-møtet. Deretter er målet at en sak der de skal fatte et endelig vedtak er klar til møtet i slutten av mai.

– Det handler ikke bare om pris, men det handler også om blant annet en kostnadsdeling med resten av sektoren, sier Bernstrøm.

– Hva skjer dersom ikke alle blir enig?

– Hele BOTT er enig, men det er jo opp til de enkelte styrene å avgjøre. Dersom man ikke kommer til enighet der blir det en sak for Kunnskapsdepartementet.

Det er departementet som har bedt BOTT-universitetene om å forhandle med DFØ. Bernstrøm sier at dersom det kommer positive vedtak fra de fire styrene, kan planleggingsfasen for felles systemer starte til høsten. Men det vil kunne ta flere år før DFØ tar over.

DFØ tar opp politietaten nå. Så de har ikke kapasitet til oss før i 2021, sier Bernstrøm.

Konferanse

De fire universitetene arrangerer torsdag en felles konferanse med tittelen «Digitale sammen». Konferansen vil bli arrangert på alle de fire universitetene, og foredragene fra det enkelte universitetet blir filmet og strømmes så til de andre. Fra UiB skal blant annet IT-direktør Tore Burheim ha foredrag om digital endringsledelse.

– Målgruppe er ledere på alle nivå i organisasjonen, sier Bernstrøm.