Kjell Bernstrøm leder forhandlingene med Direktoratet for økonomistyring.
Kjell Bernstrøm leder forhandlingene med Direktoratet for økonomistyring.

Går videre med forhandlinger

Publisert

Ledelsen ved de fire BOTT-universitene slutter seg til anbefalingene fra styringsgruppen. Men forhandlingene med DFØ er ikke i mål.

De fire gamle universitetene, kalt BOTT, har siden i fjor sommer samarbeidet om et stort anbud innenfor lønn og personal. Siden før jul har BOTT forhandlet med Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Fredag var universitetsdirektørene fra de fire universitetene samlet i Tromsø for å diskutere tilbudet fra DFØ og rapporten fra styringsgruppen.

­– Konklusjonen er at vi slutter oss til anbefalingene fra styringsgruppen og er positive til å gå videre med saken. Nå skal vi ha et møte med Kunnskapsdepartementet neste uke, sier UiBs universitesdirektør Kjell Bernstrøm.

Han har ledet styringsgruppen som har arbeidet med det felles anbudet.

Må forhandle om pris

Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt BOTT-gruppen om å forhandle med DFØ. Derfor skal ledelsen ved de fire universitetene først ha et møte med departementet neste uke. Samme dag skal de også ha et møte med DFØ.

Forrige uke fortalte Bernstrøm Khrono at BOTT i utgangspunktet hadde fem kravpunkter overfor DFØ. Fire av dem var landet, men spørsmålet om pris gjenstod. Det gjør det fremdeles.

– Pris og deretter vegen videre blir tema på møtet vi skal ha. Det kan fremdeles ta noe tid før vi lander denne saken, sier Bernstrøm. 

Skepsis fra tillitsvalgte

Fagforeningene, særlig NTL, ved de fire universitetene har vært skeptiske til avtalen og redd for at den kommer til å føre til at ansatte mister jobben. Bernstrøm har tidligere sagt at ingen ved UiB kommer til å bli overflødige på grunn av systemvalg. Ved UiO har ikke ledelsen villet gi noen jobbgaranti.