Skriftlig eksamen er den eksamensformen der sensuren oftest er forsinket, viser tall fra studieadministrativ avdeling. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Skriftlig eksamen er den eksamensformen der sensuren oftest er forsinket, viser tall fra studieadministrativ avdeling. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Vil innføre bøter for forsinket sensur

Dersom reglene som er foreslått allerede hadde vært gjeldende, ville fakultetene måttet betale nesten en million kroner i bot for forsinket sensur for 2018.

Publisert

Mange UiB-studenter får sensur for sent. Fristen i universitets- og høgskoleloven er tre uker. Nå skal utdanningsutvalget behandle en sak som allerede har gått noen runder: Innføring av bøter for for sen sensur. Saken er utsatt fra høsten 2018.

— Vi ønsket å få tydeliggjort tallgrunnlaget, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal, som leder utvalget.

— Hva mener du bør gjøres?

— Det gjenstår å se hva utvalget lander på. Som institusjon har vi en dobbel holdning til dette: Å innføre en økonomisk straff er ikke noe vi ønsker, men vi har allerede innført mange tiltak, og fakultetene har fått et år ekstra. Nå håper jeg vi får landet saken, og at utdanningsutvalget anbefaler universitetsstyret å innføre en slik sanksjon, slik at vi får bukt med lovbruddet.

Medfak er verst

Tallene fra studieadministrativ avdeling, som er referert i saksfremstilling, viser at fakultetene måtte betalt over 900 000 kroner for 2018, dersom en slik bot var innført. Forslaget som utdanningsutvalget skal ta stilling til, er at det innføres dagbot for forsinket sensur fra og med fjerde arbeidsdag etter sensurfrist. Boten er satt til tjue kroner per rammet student per eksamen per dag.

Viserektor Oddrun Samdal leder utdannignsutvalget. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Viserektor Oddrun Samdal leder utdannignsutvalget. Foto: Ingvild Festervoll Melien

I fjor ville dette gitt Det medisinske fakultetet alene en bot på 467 260 kroner. Det humanistiske fakultetet kom på andreplass, med 168 680. Men inne i forslaget ligger at fakultetene skal betale maksimalt 200 000 i året. Unntaket er dersom man egentlig skulle betalt mer enn 400 000, da må man betale halvparten.

— Hvorfor er man så forsinket?

— Jeg vet at noen fakultet strever med å få nok sensorer. Det er nok forskjell mellom fakultetene, noen bruker sensorer som er i aktiv yrkesprofesjonsutøvelse. Andre bruker i større grad vitenskapelig ansatte som lettere kan integrere sensurering i sine tidsrammer, sier Samdal.

Tallene som er referert i saksfremstillingen viser at over 79 prosent av all sensur kom tidsnok i fjor. Det juridiske fakultet har fått dispensasjon fra universitetsstyret, og kan bruke fem uker.

UiT fikk inn 900 000

Både Universitetet i Tromsø og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har allerede innført økonomiske sanksjoner for forsinket sensur. På Høyden har fått tall fra NMBU, som viser at universitetet i 2017 fikk inn vel 143 000 kroner. Tallene for 2018 blir ikke klare før nærmere sommeren. Fra 1.1.18 ble gebyret øket til 20 kroner per student per dag, slik altså UiB også nå vurderer.

Ved UiT blir det gitt tusen kroner i bot per forsinket sensur fra og med den åttende dagen etter sensurfristen.

UiT fikk inn nesten 900 000 kroner for tre semester, viser tall På Høyden har fått tilsendt. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Institutt for industriell teknologi har alene betalt inn vel 200 000 hver.

Pengene UiB kan få inn, går formelt til studieadministrativ avdeling. I forslaget til vedtak står det at læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget skal fordele pengene, som skal gå til studentrettede tiltak.

Oversikt over UiB

Fakultet Høst 2017 Vår 2018 Høst 2018 Summert 2018
HF114 960108 36060 320168 680
Jur7 0003 8402 5206 360
Matnat32 62054 76040 90095 660
Med95 580408 44058 820467 260
Psyk16 70033 86013 38047 240
SV51 58044 60037 60082 200
Ex.phil36 1202 60011 34013 940
KMD27 94046 9804 82051 800
382 500703 440229 700933 140

Kilde: Studieadministrativ avdeling