Karen Helle foran portrettet av <span class="caps">D. C.</span> Danielsen, som henger utenfor styrerommet på Museplass 1.
Karen Helle foran portrettet av D. C. Danielsen, som henger utenfor styrerommet på Museplass 1.

D. C. Danielsen, en overskygget kjempe

Publisert

Det var ikke nok plass i Bergenshistorien over store navn. D. C. Danielsen er blitt klemt mellom museets første preses, Wilhelm Frimann Koren Christie, og Danielsens etterfølger, Gerhard Armauer Hansen. Professor (em.) Karen Helle har skrevet biografien over én av universitetets underbelyste grunnleggere.

«En kjempe for sin tid» er undertittelen. En minneverdig mann, som ble overskygget av større kjemper. Han satt på Stortinget i 17 år, var del av Sverdrups opposisjonsgruppe under Venstrefanen, som la grunnlaget for innføringen av parlamentarismen og det moderne demokrati i Norge. Den reelle stortingsmakten ryddet også veien fram mot den endelige unionsoppløsningen i 1905. Men hans politiske virke er i dag knapt synlig i annalene over 1800-tallets politiske historie.

Han var overlege og forsker med et renommé som strakk seg langt utenfor Norges grenser for sitt nybrottsarbeid for å bekjempe spedalskhet. Men det var hans svigersønn og protesjé, Gerhard Armauer Hansen, som knyttes til seieren over leprabasillen.

Danielsen var, i likhet med flere store navn i samtiden, svært allsidig. Han deltok på tidlige nordhavsekspedisjoner på slutten av 1870-tallet. Han var mentor for selveste Fridtjof Nansen, da den senere nasjonalhelten ble ansatt som konservator. Noen år senere satte Nansens ekspedisjoner alle tidligere i skyggen.

Allerede mer en hundre år før det ble en realitet, diskuterte styret for Bergens museum institusjonens fremtidige identitet som en vitenskapelig høyskole. Men Bergens museum er først og fremst et monument over Wilhelm Frimann Koren Christie, som i dag står på sokkelen foran Museplass 3, og skuer utover byen.

D. C. Danielsens liv handlet mye om byggeprosjekter, mener fagdirektør for Bergens Museum, Henrik von Achen. Blant annet lobbet Danielsen for utvidelsen som resulterte i hvordan museet framstår for oss i dag. Danielsen satt 30 år som preses for Bergens museum.

Danielsen rakk vel over Christie, både når det gjelder ideer og gjennomføringskraft. Men Danielsen hadde ikke Christies suffisanse, mente von Achen.  

Han var en foregangsmann også etter sin død. Hans ateistiske grunnsyn åpnet for at kremasjon var det mest hensiktsmessige, om ikke det enkleste. Hans kiste måtte fraktes til Sverige for å bli til aske.

Hans begravelse i Bergen ble storslått markert av hele byen. Hans eiendeler og papirer ble spredt, men så sent som i 2011 ble hans gamle skrivebord og omkring 300 brev, gjenoppdaget på museets loft. Disse papirene har Helle benyttet seg av til å tegne et tydeligere bilde av vitenskapsmannen, politikeren, legen og kulturpersonligheten Daniel Cornelius Danielsen (1815-1894).

Karen Helle er professor emeritus i generell fysiologi ved Universitetet i Bergen. Lanseringen av den nye boken fant sted i styrerommet på Museplass 1, siden Bergens museum er under oppussing.

D. C. Danielsen: En kjempe for sin tid. Karen B. Helle, 2014. Fagbokforlaget.