EnTek-bygget skal etter planen huse mat.nat-forskere og studenter, randsoneinstitutter og samarbeidsaktører fra industri og næringsliv.
EnTek-bygget skal etter planen huse mat.nat-forskere og studenter, randsoneinstitutter og samarbeidsaktører fra industri og næringsliv.

Her kommer UiBs nye signalbygg

– Det skal være flott, et bygg for fremtiden, og et ordentlig løft for fakultetet og byen, sier mat.nat-dekan Helge Dahle.

Dersom dekan Helge Dahle og fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får det som de ønsker, skal et nytt milliardbygg reises like nedenfor det eksisterende fysikkbygget.

Energiteknologibygget, også kalt EnTek-bygget skal bygges på søndre Nygårdshøyden og stå klart til bruk for studenter, forskere, samarbeidende forskningsinstitusjoner og næringslivet alt i 2018.  

Samarbeid og synergi
– EnTek bygget representerer en ny og enhetlig tenkning omkring begrepet teknologimiljø. Vi ønsker også å tenke nytt om hvordan vi samarbeider med andre forskningsinstitusjoner og industrien. Vi ønsker oss en arena der vi kan samarbeide med andre aktører, sier Helge Dahle, dekan ved mat.nat.

EnTek-bygget skal være nettopp denne arenaen, som skal være et knutepunkt for forskning, undervisning og innovasjon.  Målet, som de deler med andre klyngeprosjekter er synergi.

– Hvis vi skal lykkes i fremtiden, må vi ha et bygg der vi kan være sammen med andre. Dette er viktig for studentene, for stipendiatene og for våre egne forskere, sier Bjørn Åge Tømmerås.

Pris: 1,1 milliarder kroner
EnTek-bygget vil gi studenter, forskere og bedrifter et svært moderne laboratoriebygg. Skissene forteller om læringstorg, undervisningsøyer, avanserte laboratorier og fleksible prosjektlokaler. Det vil trolig bygges med vibrasjonsfrie rom for et nytt nanolaboratorium.

Foreløpig er prislappen på bygget beregnet til å bli 1,1 milliarder kroner. I dette overslaget er ikke utgifter til nytt vitenskapelig utstyr regnet med.

– Det skal være et flott bygg for fremtiden, og et ordentlig løft for fakultetet og andre forskningsinstitusjoner i byen, sier Helge Dahle.

Planen er å lånefinansiere EnTek-bygget gjennom egne selskap og utleie til eksterne aktører.

Bak dekan Helge Dahle og fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås skal det nye EnTek bygget reises. (Foto: Ida Bergstrøm)

– Realfagbygget er nedslitt
– Slik det er i dag trenger vi ikke mer areal. Vi trenger mer hensiktsmessig areal. Men skal vi vokse, vil vi trenge både mer plass og mer egnede bygninger. Lokalene studentene møter i dag er nedslitte og traurige. Vi vil gjerne gi studentene den beste utdanningen og det beste læringsmiljøet. Vi vil trekke dem inn i et vitalt og levende miljø som inviterer til innovasjon og nytenking, sier Helge Dahle.

– Vi har valget mellom å reise et bygg til 200 millioner kroner som ville vært topp moderne etter 1999-standard, eller å tenke større og reise et bygg som virkelig kan gi oss løftet vi trenger, sier Helge Dahle.

Rektor Dag Rune Olsen mener det eksisterende bygget er lite rigget for fremtiden.
– Hovedutfordringen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet at vi har en bygningsmasse som er uegnet for årene som kommer. Dette gjelder spesielt for de eksperimentelle fagene. Vi har også et behov for en modernisering av den teknologiske utrustningen, slik at våre forskere blir i stand til å holde seg i forskningsfronten og konkurrere internasjonalt, sier rektor Dag Rune Olsen.  

Dag Rune Olsen får støtte av eiendomsdirektør Even Berge.

– De sitter med den mest nedslitte bygg i store deler av sin byggningsmasse. Som helhet har både fysikkbygget, altså Bjørn Trumpys hus, og realfagbygget et stort rehabiliteringsbehov, sier eiendomsdirektør Even Berge.

Ønsket er også å gjøre hele området mer harmonisk og innbydende enn det er i dag.

Ifølge planene kan EnTek bygget også gi plass til Uni Reserach og Christian Michelsen Research AS.

Vil huse store bedrifter
I samarbeidet inngår også etablering av 5-årige masterløp som gir sivilingeniørgrad. Dette skal skje i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB). Ønsket er også å styrke samarbeidet med næringslivet, slik at studentene kan tilbys praksisplasser i relevante bedrifter i regionen.

Rektor Dag Rune Olsen fikk i forrige uke grønt lys fra Kunnskapsdepartementet til å gå videre med planene om at EnTek-bygget delvis skal finansieres gjennom eksterne leietakere. I tillegg til Uni Research og CMR, er Statoil, BKK og Veritas andre selskaper som mat.nat gjerne vil ha under sitt tak i EnTek-bygget.

 – Vi vil ha leietakere vi kan samarbeide med, sier Bjørn Åge Tømmerås. 

– Vi må ha nye laboratorier, og vi trenger en fornyelse av utstyrsparken. I bygget ønsker vi å kunne forske på framtidens energiløsninger sammen med de store energibedriftene i regionen.

Avviser en svekket integritet
Dekan Helge Dahle er kjent med at fakultetets utstrakte hånd til næringslivet er omdiskutert på universitetet. Han mener at EnTek-samarbeidet med næringslivet ikke vil føre til en svekkelse av sentrale akademiske prinsipper.

– Samfunnet har endret seg. Vi ønsker også å endre oss i takt med samfunnets og næringslivets behov. Vi vil være relevante. Og vi vil innfri samfunnsoppdraget vi har fått ved å uteksaminere topp utdannede studenter, sier Helge Dahle.