Bildesøk bedre med tegninger

Publisert

Søk etter bilder på Internett blir mer effektivt hvis man tegner det man er på jakt etter, viser ny UiB-forskning. Det spiller ingen rolle om man kan tegne eller ikke.

Folk flest bruker vanligvis tekst for å søke frem bilder på internett. Men gode søkeresultat avhenger av om man er i stand til å utrykke seg presist skriftlig om form, farge og komposisjon. I det hele tatt bør søket kunne la seg utrykke i tekst.

I et doktorgradsarbeid fra UiB viste det seg at profesjonelle billedbrukere fra Kunsthøyskolen i Bergen brukte mindre tid på å finne relevante treff ved hjelp av tegninger enn med tekst. Dette til tross for at det i utgangspunktet tar lenger tid å tegne enn å skrive søkeord.

– Kunststudentene er ofte på jakt etter en sofa eller interiørobjekt. Det er ikke problem å finne en rød sofa ved hjelp av tekstsøk. Men ved å komponere bildene selv, sparte de altså tid i forhold til hvor relevante treff de fikk, sier Lars-Jacob Hove, som nylig disputerte ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Mot fordom
Teknologien med å søke seg frem ved hjelp av tegninger har vært tilgjengelig i over ti år med såkalt innholdsbasert billedgjenkjenning (Content Based Image Retrival). Men dataprogrammene har vært lite utviklet og lite tilgjengelig for allmenn bruk, ifølge Hove.

– Hovedårsaken til at ingen har satset stort på bildesøk hviler på en antakelse om at det er for vanskelig å lage tegnebaserte søkemotorer som er bedre enn skriftlige. I tillegg har det versert en fordom om at brukerne ikke er interessert i en slik tjeneste, forteller Hove.

I sitt doktorgradsarbeid utfordret Hove disse fordommene. Han sammenlignet holdningen til studenter fra Kunsthøyskolen i Bergen med studenter fra Institutt for informasjons- og medievitenskap.

I alt 14 kunstmalere og industridesignere og 17 medievitere søkte via programmene Retrievr og VISI4.

Ulike holdninger

Studentene skulle løse fire oppgaver på tid. I tillegg intervjuet han dem om hva de syntes om verktøyene. 

– Studentene fra infomedia syntes det var gøy å søke med teknologien. Men de så ikke for seg at de kunne bruke søkemetoden i noen nyttig sammenheng. I tillegg syntes de at de ikke tegnet godt nok til å få gode treff, sier Hove.

– De mer profesjonelle tegnerne fra Kunsthøyskolen var derimot svært positive til søkemotorene. De sa at de hadde ventet lenge på et søkeverktøy hvor man tegner seg frem til et bilde på bildets egne premisser, forteller Hove.

Tegner like bra
Et annen vanlig fordom mot tegnebaserte søk er at brukerne ikke tror de er flinke nok til å tegne. Men til tross for de ulike holdningene mellom forsøksgruppene, var ikke tegningene til kunststudentene mer sofistikerte enn medieviterne.

– Man skulle tro at kunststudentene var bedre til å tegne enn mediegruppen. Dette viste seg ikke å stemme. Amatørenes tegneprestasjoner var nesten identiske med kunststudentenes tegnesøk, forteller Hove.

Begrensninger
I dag finnes det tjenester som gjør det mulig å finne klær, vesker og smykker ved å søke med tegninger. En del bildebaser i museer baserer seg også på billedbruk.

Men ifølge Hove er programmene for en allmenn søkemotor ikke godt nok utviklet. Brukervennligheten er for lav og bildeutvalget er for tynt. Dagens system greier godt å gjenkjenne farger. Verre er det å gjenkjenne form og struktur.

– For eksempel har de tegnebaserte søkemotorene vanskeligheter med å skille mellom en banan og en delfin, sier Hove.

Han mener at denne umodenheten i stor grad skyldes at de store billedbyråene er for konservative og henger fast i myten om hvor vanskelig det er å lage gode og brukervennlige billedsøk.

– For å kommersialisere gode og allmenne søkemotorer kreves samarbeid mellom tunge maskinparker og billedbaser som Google og Flickr, sier Hove.

Fordelen med arkiver basert på tegnesøk er at søkene ikke baserer seg på andres subjektive oppfatninger om hva som er viktig og uviktig i søket.

– Når søkerne tegner, definerer de selv hvilke elementer som er viktige, sier Hove.

Søk for skriftsvake

I tillegg til profesjonelle brukere, tror Hove at tegnesøk kan være nyttig også for lesesvake, som i stor grad blir utestengt fra tekstsøk.

Han mener at tiden er inne for å gjøre tegningsbaserte bildesøk allment tilgjengelig.

– Alt i alt viser studien at det er et reelt behov for tegnebaserte søkemotorer. Forsøkseltakerne identifiserte flere relevante områder til tross for dagens teknologiske begrensninger, sier Hove.