Daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole, og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, kan gratulere professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen med en tildeling på 70 millioner kroner til etablering og drift av Bergen Center for Brain Plasticity. I tillegg yter Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus 41 millioner kroner. Foto: Paul S. Amundsen
Daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole, og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, kan gratulere professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen med en tildeling på 70 millioner kroner til etablering og drift av Bergen Center for Brain Plasticity. I tillegg yter Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus 41 millioner kroner. Foto: Paul S. Amundsen

Nå skal de lede storsatsning på psykisk helse

Publisert

Professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen skal lede Bergen Center for Brain Plasticity. De skal finne årsaker til at behandlingen de har utviklet for tvangslidelser fungerer så bra.

Forrige uke kom meldingen om at Time Magazine har bergensforskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen på listen over de femti som gjør mest for verdens helse. Torsdag ble det kjent at Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse. Pengene skal brukes til å opprette et nytt forskningssenter, «Bergen Center for Brain Plasticity». Dette går frem av en pressemelding.

Bedring på fire dager

På Høyden har flere ganger omtalt behandlingsmåten Kvale og Hansen har utviklet: I løpet av bare fire dager, ved hjelp av eksponeringsterapi, blir mange av de som har vært svært syke mer eller mindre kurert. Pasientene kommer henvist fra spesialisthelsetjenesten med sterke angstlidelser i form av tvangstanker.

Ved det nye senteret skal man finne årsaker til at behandlingen har så god effekt. Forskningen skal også bidra til at metodikken kan bli benyttet i behandlingen av andre angstlidelser, og at den får utbredelse internasjonalt.

Stolt rektor

Slik blir spleiselaget: Bergens forskningsstiftelse går inn med 35 millioner kroner til forskning for å avdekke mekanismer som forklarer hvorfor behandlingsformen gir gode resultater. Kavlifondet går inn med 35 millioner kroner til arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig for pasienter internasjonalt. Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen bidrar med 41 millioner kroner. På Universitetet i Bergen er det Senter for krisepsykologi ved det psykologiske fakultet, som blir den primære samarbeidspartneren.

Både Kvale og Hansen har i dag delte stillinger mellom Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

– Disse midlene representerer fantastiske muligheter. Dette er forskning som er dyr fordi den involverer pasienter, eksperimentelt utstyr og samarbeid med partnere, blant annet i USA. Tildelingene fra Bergens forskningsstiftelse og Kavlifondet på til sammen 70 millioner kroner gjør at vi kan drive med forskning som ellers ikke ville vært mulig, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Han trakk frem nettopp Kvale og Hansen som ett av flere eksempler på god UiB-forskning og internasjonal oppmerksomhet da han innledet universitetsstyrets seminar tidligere denne uken.

– Disse forskerne tenker helt utenfor boksen og stiller radikalt annerledes spørsmål. Det er stor forskning som scorer på alle parametere, legger han til.