Valg av utdannelse får store følger for hvordan fremtiden blir. Rektor Berit Rokne er et eksempel på at en praktisk rettet sykepleierutdanning kan danne grunnlaget for en topplederstilling.
Valg av utdannelse får store følger for hvordan fremtiden blir. Rektor Berit Rokne er et eksempel på at en praktisk rettet sykepleierutdanning kan danne grunnlaget for en topplederstilling.

– Jeg er et eksempel på at mange veier står åpne

Semesteråpning ved HVL:

For førti år siden var Berit Rokne fersk sykepleierstudent. I dag er hun Høgskulen på Vestlandets aller første rektor.

Ved studiestedene i Førde, Sogndal, Stord/Haugesund og Bergen starter det nye semesteret denne uken.  I alt 16 500 studenter ved Høgskulen på Vestlandet møter på campus for å starte på et nytt studium.

Ho skal leie Høgskulen på Vestlandet

Navn: Berit Rokne

Alder: 62 år

Bustad: Os. Pendlar til og frå Bergen med elbil.

Sivil status: Gift. Har to barn og to barnebarn, samt fire bonusbarn og snart 11 bonusbarnebarn.

Bakgrunn: Berit Rokne er i dag professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Ho var med i Sigmund Grønmo sine to rektorar, først som viserektor for utdanning, deretter som prorektor. Ho har doktorgrad i sjukepleievitskap og var tilsett som studiedirektør ved Høgskolen i Bergen frå 1996 til 1999.

Noen er sikre på valget de har tatt. Andre tviler.

Rektor Berit Rokne ber studentene ha tillit til at de har tatt et godt valg.

– De må prøve. Gi faget en sjanse. Og de må tro på at valget de har tatt er det rette. Samtidig er de unge, og har i ytterste konsekvens mulighet til å avbryte studiet og velge på nytt, sier Berit Rokne.

Bred erfaring
– Hvis du selv var 19 år i dag og skulle velge utdanning, hva hadde du valgt da?

– Hadde jeg tatt det samme valget, hvis jeg hadde visst det jeg gjør i dag? Det er jeg ikke sikker på, sier Rokne.

– Gjennom jobbene jeg har hatt, har jeg blitt kjent med så mange ulike fag. Det er mye jeg tror jeg hadde trivdes med. Jeg kunne hatt glede av å studere blant annet jus, biologi og psykologi sier Rokne.

Da hun skulle ta utdannelse, falt valget på sykepleie. Etter å ha arbeidet som sykepleier i ett år, begynte hun å studere videre. Hun ble lærer for  sykepleierstudenter.

Senere ventet doktorgrad i sykepleievitenskap. Rokne har ledet sykepleieutdanningen ved daværende HiB, arbeidet som forskningskoordinator ved UiB, sittet i en rekke komiteer, arbeidet som professor ved Institutt for Global helse. Hun har også vært viserektor og prorektor ved UiB.

– Jeg er et eksempel på at mange veier står åpne etter endt utdanning. Da jeg utdannet meg til sykepleier, visste jeg slett ikke at jeg ville stå her som rektor ved Høgskulen på Vestlandet førti år senere, sier hun.