Harald Barsnes, Marco Hirnstein, Håvard Haarstad og Kjetil Våge har med sine prosjekter nådd helt opp i konkurransen om <span class="caps">BFS</span>-midler. Foto: Thor Brødreskift, Eivind Senneset og Ida Bergstrøm
Harald Barsnes, Marco Hirnstein, Håvard Haarstad og Kjetil Våge har med sine prosjekter nådd helt opp i konkurransen om BFS-midler. Foto: Thor Brødreskift, Eivind Senneset og Ida Bergstrøm

Her er årets BFS-vinnere

Nær 40 millioner kroner skal deles ut:

Nå har Bergens forskningsstiftelse bestemt hvilke fire forskere som får rekrutteringsstipend.

I vår søkte 18 kandidater om å få rekrutteringsstipend fra Bergen forskningsstiftelse. Disse ble nominert via UiB.
– Stiftelsen mottok prekvalifiseringssøknader fra disse 18. To valgte å trekke sine søknader underveis, da de fikk tilbud om faste, vitenskapelige stillinger, sier Lars Narve Larsen i Bergen forskningsstiftelse.

Etter lange runder med søknadsarbeid er det klart at fire UiB-forskere har fått tommelen opp for sine prosjekter.

Disse fire forskerne nådde helt til topps:
Harald Barsnes, Instiutt for biomedisin og Institutt for informatikk, får 9 453 000 kroner fra BFS. Totalbudsjett for prosjektet er 18 787 000 koner
Håvard Haarstad, Institutt for geografi, får 9 772 000 kroner, totalbudsjett for prosjektet er 22 865 000 kroner.
Marco Hirnstein, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, får 9 958 000 kroner, totalbudsjett for prosjektet er 20 000 000 kroner.
Kjetil Våge, Geofysisk institutt, får 10 000 000 kroner, totalbudsjett for prosjektet er 19 441 000 kroner. Les intervju med Kjetil Våge her.

Slik foregår utvelgelsen:

 • Programmet ble utlyst i starten av 2015, med søknadsfrist 10. april.
 • UiB foretok en nominering av aktuelle kandidater.
 • Prekvalifiseringssøknadene ble evaluert av tre internasjonale, uavhengige fageksperter per søknad.
 • Disse avga skriftlige evalueringsrapporter som ble behandlet av stiftelsen Rådgivende utvalg i juni.  
 • På dette grunnlag valgte Rådgivende utvalg ut 7 som fikk anledning til å sende inn full søknad.
 • Deres søknader ble så sendt til nye internasjonale, uavhengige fageksperter, tre på hver søknad. De fem finalistene presenterte sine prosjekter og ble intervjuet.
 • På dette grunnlag ga utvalget sin innstilling til BFS-styret.

– Grundig prosess
Håvard Haarstad er forsker ved Institutt for geografi, og en av årets fire BFS-stipendiater. Prosjektet han skal lede får 9 772 000 kroner fra Bergen forskningsstiftelse. Fakultetet bidrar med omtrent den samme summen.

Prosjektet handler om hvordan fremtidens byer bør utformes.

– Verden urbaniseres raskt. Det gjør at byene, både i vesten og ellers, må finne gode løsninger for å håndtere befolkningspresset. Vi ser at mange av løsningene på befolkningsveksten også er gode klima- og energiløsninger. Det handler blant annet om å bygge byer på en måte som er transportreduserende, sier Håvard Haarstad til På Høyden.

Han utdyper: Mange byer får til gode løsninger. De som arbeider med dette lager nettverk og organisasjoner seg i mellom, og utveksler erfaringer og kunnskap.  Men alle byer er forskjellige, og dersom et tiltak som har fungert i København eller Utrecht skal overføres til Bergen, for eksempel, må det tilpasninger til. Jeg er interessert i å finne ut mer om denne overføringen av erfaringer mellom byer, og hvordan dette påvirker politikkutformingen, sier Håvard Haarstad.

Håvard Haarstad skal lede det fireårige prosjektet, som vil sysselsette to stipendiater og to postdoktorer. Samlet vil prosjektet ha et totalbudsjett på 22 865 000.
– Prosessen fram mot tildelingen har vært grundig, sier Håvard Haarstad.

– Vi har vært et godt team
Han forteller om runder med prekvalifisering, forskissesøknad, forlenget skisse, presentasjon og intervju.

– Selv om det var jeg som stod der på det siste tjuemillionersintervjuet, har vi vært et godt team. Det er ikke alltid slik man jobber innen samfunnsvitenskapen, men her har vi fått muligheten til å jobbe prosjektet fram i fellesskap. Jeg ser veldig fram til å kunne fortsette med lagarbeidet, sier Håvard Haarstad.

Lars Narve Larsen opplyser at Bergens forskningsstiftelse siden opprettelsen i 2004 har bevilget til sammen 240 millioner kroner til ulike tiltak for rekruttering av unge fremragende forskere ved UiB.  

Håvard Haarstad skal lede et fireårig forskningsprosjekt om urbanisering, byer og kunnskapsutveksling. Foto: Eivind Senneset/UiB

Lang rekke fremragende forskere:
Tidligere har disse forskerne fått tildeling fra BFS i det 4-årige rekrutteringsprogrammet:

 • Warwick Tucker
 • Boris Lenhard
 • Mikko Heino
 • Johanna Barddal
 • Silke Appel
 • Morten Førre
 • Asbjørn Grønstad
 • Karsten Specht
 • Stephanie Le Hellard
 • Nathalie Reuter
 • Jørn Jacobsen
 • Heidi Sandaker
 • Emmet McCormack
 • Erik Tonning
 • Nicola McLoughlin
 • Daniel Lokshtanov
 • Åslaug Ommundsen   
 • Thomas Arnesen
 • Bjarte Hannisdal
 • Helge Ræder
 • Eivind Valen
 • Bodil Holst
 • Anna Nele Meckler
 • Nils Halberg
 • Stian Knappskog