Målet er at 40 prosent av studentene som fullfører en grad ved UiB skal ha vært på utveksling i løpet av studietiden. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien
Målet er at 40 prosent av studentene som fullfører en grad ved UiB skal ha vært på utveksling i løpet av studietiden. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien

Bergen på topp på utveksling

Av uteksaminerte studenter i 2019 var Universitetet i Bergen blant dem som sendte flest på utveksling.

Publisert

Universitetet i Bergen (UiB) er nok en gang i toppen over utdanningsinstitusjoner som uteksaminerer studenter som har vært på utveksling. Likevel får de bank av sine naboer i Sandviken. 6 av 10 studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH) dro på utveksling før de ble uteksaminert i 2019. Det er suverent størst andel i Norge.

Topp ti andel av uteksaminerte studenter i 2019 som har vært på utveksling:

Norges handelshøyskole: 60 %

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 30 %

Universitetet i Bergen: 28 %

Universitetet i Oslo: 23 %

Kunsthøgskolen i Oslo: 21 %

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet: 21 %

Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet: 20 %

Lovisenberg diakonale høgskole: 19 %

Høgskulen i Volda: 19 %

VID vitenskapelige høgskole: 15 %

Da er det nok likevel en trøst at UiB ligger godt over gjennomsnittet i landet. 16 prosent av studentene som ble uteksaminert i fjor i Norge hadde et utvekslingsopphold i utdanningen sin. Ved UiB var det samme talet på 28 prosent. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil at både snittet og UiB sine tall skal bli høyere.

– Jeg mener flere studenter bør ta deler av utdanning sin i utlandet. Internasjonal erfaring er bra for studentene, det er bra for næringslivet og det er bra for Norge. Derfor har regjeringen et langsiktig mål om at halvparten av studentene skal ha hatt et utenlandsopphold, sier Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

UiB har en målsetting om at minst 40 prosent av kandidatene skal ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som en del av gradsutdanningen. Nærmest var de i 2016 da 30,5 prosent hadde vært på utveksling.

Statsråden skal denne våren legge frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Et av målene der er at det skal bli lettere for studenter å velge utveksling.

– Universiteter og høyskoler må legge til rette for at utenlandsopphold er en selvsagt og integrert del av studiet. Vi som myndigheter må se på om regelverket er til hinder. Også er det studentene selv som må kaste seg ut i det og sette seg på flyet, sier Asheim.

Totalt var det 800 studenter som gikk ut med eksamen i 2019 ved UiB som fikk med seg et utvekslingsopphold. Det er en økning fra de 715 som hadde det samme i 2018.