Slik ser Marineholmen Forskningspark for seg at byggene i klyngen kan bli. Havforskningsinstituttet er tenkt inn i det høyeste bygget til høyre. Illustrasjon: Marineholmen Forskningspark
Slik ser Marineholmen Forskningspark for seg at byggene i klyngen kan bli. Havforskningsinstituttet er tenkt inn i det høyeste bygget til høyre. Illustrasjon: Marineholmen Forskningspark

Vil ha marin forskningsklynge raskt

Publisert

Tor Instanes i GC Rieber lokker med at den marine forskningsklyngen kan være klar allerede om fire år.

Etter at Statsbygg i dag la frem Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen (KVU) er det klart at en felles lokalisering av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og NIFES, trolig blir løsningen. Marineholmen – der UiB og andre marine miljø allerede er tungt tilstede – peker seg ut som en ikke usannsynlig plassering for et nybygg.

For lang tid

Men i KVU’en er det beregnet en tidshorisont på seks til ti år for å realisere et bygg som kan avløse de etter hvert utilstrekkelige byggene på Nordnes som huser Havforskningsinstituttet, og NIFES og Fiskeridirektoratet i dag. Det er administrerende direktør Tor Instanes i Marineholmen Forskningspark ikke helt fornøyd med.

– Jeg synes 6-10 år er veldig lang tid. Vår erfaring er at det er viktig å legge til rette for at endring kan skje raskt, for samfunnsgevinsten kommer først når de nye byggene blir tatt i bruk, sier Instanes til På Høyden.

Kan være klart i 2020

– Tegning, prosjektering og bygging tar vanligvis 2,5-3 år. Men aller først må det lages romprogram som beskriver brukernes og virksomhetenes egne behov og evt behov for felles løsninger slik som laboratorier, auditorier og møteplasser Slike romprogram er ferskvare. Kontor og laboratoriebygg skal og må tilrettelegges for enkel endring, men det er dumt og dyrt om endringene begynner før malingen har tørket fordi bestillingen er utdatert. Dersom en hadde begynt i dag og hadde romprogrammet klart, hadde jeg sett for meg løp på fire til fem år. Da har vi ferdig bygg rundt 2020.

Marineholmen avholdt våren 2016 en arkitektkonkurranse hvor gode løsninger for samling av de marine miljøene lå som en premiss. Vinnerløsningen danner grunnlag for Plan- og reguleringsarbeidet som allerede er i gangsatt. Deler  av Marineholmen er allerede byggeklart innenfor en godkjent reguleringsplan.

Industrien samler seg

– Jeg tror det er viktig for Norge at vi legger til rette for forskningsbaserte løsninger på de marine utfordringene vi både ser i dag, og som vil komme fremover. At næring, forskning, utdanning og forvaltning kommer sammen kan gjøre det lettere å bygge ny kunnskap og finne målrettede løsninger. Det er noe med at når folk med ulik perspektiv innenfor samme bransje snakker sammen, så skapes det gjerne nye perspektiv og løsninger, og det må vi få til raskest mulig, synes Instanes.

Universitetet i Bergen er tungt tilstede på Marineholmen med blant annet biologimiljøet. Realfagsbygget og Geofysen ligger heller ikke langt unna. Vitensenteret VilVite ligger her, og både DNV GL, BTO, Mattilsynet, Nansensenteret, Vaxxinova, MSD Animal Health, Pharmaq Analytiq, Norsk Havlaboratorium, Industrilaboratoriet (ILAB), Sintef og Uni Research er allerede etablert. Lerøy Seafood Group flytter inn i et nytt bygg i 2018. Det amerikanske fôrselskapet Cargill, som har kjøpt opp Ewos, vil også etablere sitt nye globale hovedkontor for sin fôrvirksomhet på Marineholmen i 2018.

Flere plasseringer mulig

Hvilken tomt Havforskningsinstituttet eventuelt skal flytte til er ikke avgjort, og KVU legger heller ikke føringer på at det må bli på Marineholmen. Men det er satt som en absolutt forutsetning at fagmiljøene til universitetet ikke skal splittes.

Selskapet som skal bygge ut området er Marineholmen Forskningspark AS, der GC Rieber Eiendom eier 61 prosent. Nest største eier er det statlige selskapet Siva med 21 prosent. Tryg Forsikring, Nordea Liv Norge AS, Dnb Livsforsikring Asa, L. Meltzers Høyskolefond og Stiftelsen Unifob er andre eiere.

– Vi legger ikke skjul på at vi ønsker enda flere marine aktører inn på Marineholmen, og har veldig tro på de gevinstene en kan få av samlokalisering av de tunge, marine miljøene. Men hvis du har en for lang prosess, er det mange som blir pensjonister før vi får se et samlet marint miljø i Bergen , sier han.

Marineholmen Forskningspark har allerede tegnet inn en rekke virksomheter på Marineholmen. Universitetets virksomheter til høyre, mens Havforskningsinstituttet er tenkt inn i byggene i midten. Illustrasjon: Marineholmen Forskningspark