Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) vil realisere den marine klyngen i Bergen.
Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) vil realisere den marine klyngen i Bergen.

Erna Solberg lover penger til de marine miljøene

Snart valg:

Hvis statsminister Erna Solberg (H) fortsatt får bestemme, kan det komme penger til den marine forskningsklyngen. Hvor den skal ligge, er fortsatt ikke avklart.

En konsolidering av de marine miljøene i Bergen har lenge vært et ønske blant byens havforskere. For to år siden ba regjeringen Statsbygg om å utrede muligheten for en samling. I januar i år ble konklusjonen lagt frem. Her er anbefalingen å samle Havforskningsinstituttet, NIFES (Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat) og Fiskeridirektoratet på ett og samme sted.

Marin forsking i Norge:

  • Universiteta i Tromsø (UiT) og Bergen (UiB) var dei største lærestadane innan marin FoU i 2013.
  • Nifes, Helse Bergen, UiB, UNI Research, Havforskingsinstituttet, NERSC, NOFIMA, Christian Michelsen Research (CMR) er med i Bergen marine forskingsklynge.
  • Marin verdiskaping i Norge er i dag på 90 milliardar kroner
  • Norge er verdas nest største eksportør av sjømat.
  • Bergensregionen har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa
  • Ei marin forskingsklynge kan etter planen få 700 årsverk og 1000 forskarar
  • Den norske sjømatnæringa bidro med 61 milliardar til BNP i 2013. Ifølge rapproten «Verdiskaping basert på produktive hav» kan omsetninga i marin sektor kan seksdoblast innan år 2050.
  • Nærings- ­og fiskeridepartementet set i gang ei konseptvalutgreiing som skal sjå på ei mulig samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.

Kjelder: Hav21, Marin masterplan, UiB.no

Søndag kom statsminister Erna Solberg til Nordnesparken for å fortelle pressen at regjeringen faktisk ønsker å følge denne anbefalingen.

Hun besøkte hjembyen sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Det vil bli satt av penger i statsbudsjettet til å utvikle prosjektet videre, sa hun på pressekonferansen. 

–  Forhåpentlig blir det et av verdens sterkeste forsknings- og forvaltningsmiljø for hav, sa Erna Solberg til BT.

Rektor Olsen: Gledelige nyheter

Det er rektor Dag Rune Olsen glad for.

– Det er svært gledelige nyheter statsminister Erna Solberg presenterte i Nordnesparken i dag. Det er ingen tvil om at Regjeringen satser stort på marin forskning og forvalting. UiB ble nevnt spesielt, sier rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Kunnskapsklynger er en vesentlig del av UiBs strategi. Planen er å samle nærmere tusen marine forskere et felles bygg.

– De marine miljøene skal samspille tett med forskningen og forvaltningen hos de andre institusjonene i Bergen. Vi har arbeidet for dette i fem-seks år, sier rektor Olsen.

15. september legger Dovre Group Consulting frem en rapport hvor Statsbyggs konseptvalgsutredning er kvalitetssikret. Ifølge BT vil det nye bygget koste rundt 2,5 milliarder kroner. Når bygget kan stå klart, avhenger av finansieringen.

Marikoven eller Marineholmen? 

Hvor forskningsklyngen skal ligge, er heller ikke avgjort.

Bygget bør romme 1200 tilsatte. Om lag 43 000 kvadratmeter er anslått. Marineholmen har i flere sammenhenger blitt pekt på som aktuell plassering. Statsbygg har også vurdert Nordnes (dagens lokaler), Tollbod­kaien, Marineholmen, Dokken, Laksevåg verft, Hegreneset, Mindemyren, Flesland, Kleppestø, Byneset ved Askøybroen og Mari­koven på Askøy.