UiB ønsker Havforskningsinstituttet som en del av den marine klyngen på Marineholmen. Men nærheten til sjø kan gjøre at det ikke blir nybygg her.
UiB ønsker Havforskningsinstituttet som en del av den marine klyngen på Marineholmen. Men nærheten til sjø kan gjøre at det ikke blir nybygg her.

Åtte med i innledende HI-runde

Publisert

Åtte interessenter har meldt seg med tomter som kan passe for nye Havforskningsinstituttet.

Mandag gikk fristen ut for å komme med innspill til hvor de nye lokalene for Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet bør lokaliseres. Debatten har så langt dreiet seg om Dokken – som HI selv ønsker, eller Marineholmen, som UiB foretrekker.

Kriterier for tomtevalg

Overordnede kriterium:
Beliggenhet:
Mellom Laksevåg og Hegreneset
Tomtestørrelse: Minst ti dekar
Erverv og overdragelse: Statsbygg skal være byggherre, og tomten skal erverves av Statsbygg

Under beliggenhet:
Nærhet til sjø med dypvannskai og saltvannstilførsel
Samarbeidspartnere, UiB er nevnt i eget punkt, deretter andre aktører.
Integritet, forstått som mulighet til å selv utvikle tomten, og synlighet i bybildet
Kapasitet for at andre aktuelle aktører kan etablere seg på tomten
Nærhet til kollektivtransport

Kilde: Statsbygg

Nå er det i alt åtte tomter som skal vurderes nærmere. Det sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til På Høyden.

Fire gamle, fire nye

– Fra før har vi visst om Dokken, Marineholmen, Hegreneset og Marin Eiendom på Laksevåg. Nå har vi fått inn fire interessenter til, som ligger innenfor riktig område, sier Aschim.

– Hva kan du si om de fire nye?

– Rett og slett ikke noe mer foreløpig. Fristen gikk ut mandag, og vi vil ta kontakt med dem i løpet av de nærmeste dagene.

I kriteriene fra Statsbygg er nærhet til sjø trukket frem som viktigst. Problemet for Marineholmen er at der er det ikke mulig å ha dypvannskai. Videre er tomteområdet sagt å skulle ligge mellom Hegreneset og Laksevåg.

Befaringer

Nå vil Statsbygg bruke tiden frem til årsskiftet til å lande på tomt. Det skal gjennomføres befaringer før det skal lages en anbefaling. Deretter kan selve prosjekteringsarbeidet starte.

Tidlig i 2017 la Statsbygg frem en konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. Den la opp til at det kunne ta mellom seks og ti år før nybygget er på plass. Aschim sier at det er vanskelig å si hvor lang tid prosjekteringsperioden vil vare.

– Nå skal vi gjennomføre en grundig og god vurdering av de åtte tomtene som har kommet inn. Jeg synes det er et greit antall, vi har begrenset området der tomten skal ligge, så vi hadde ikke regnet med at det ville renne inn med forslag, sier Aschim.