Fiskeriminister Per Sandberg ønskjer å slå saman Nifes og Havforskingsinstituttet.
Fiskeriminister Per Sandberg ønskjer å slå saman Nifes og Havforskingsinstituttet.

Vil slå saman Nifes og havforskinga

Publisert

I vinter blei det foreslått å samle Nifes og Havforskingsinstituttet under same tak. No vil fiskermininsteren slå dei saman. 

Havforskingsinstituttet har sendt ut pressemelding om saka, og inviterer til pressekonferanse kl. 1330 i dag. 

Framlegget frå Sandberg kjem i revidert nasjonalbudsjett, som blei lagt fram i dag. 

– Det er venta sterk vekst i marin sektor i åra framover. Det aukar behovet for meir kunnskap og fagleg samspel. Med det nye instituttet etablerer vi eit breiare og meir konurransekraftig institutt, òg internasjonalt, seier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldinga. 

– Fusjonen gir oss større breidde og betre mulegheiter til å jobbe meir heilskapleg med å forvalte ressursane i havet og langs kysten, seier Sissel Rogne, som er havforskingsdirektør. 

I konseptvalutgreiinga for det marine forskingsmiljøet i Bergen blei det foreslått å samle både Havforskingsinstuttet, Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat) og Fiskerdirektoratet under same tak

Nifes-direktør Ole Arve Misund skal uansett slutte for å byrje som direktør for Polarinstituttet 1. september 2017. 

– Samanslåinga av Havforskingsinstituttet og Nifes gir grunnlag for ein betre og meir relevant frambringing av kunnskap, og ein meir heilskapleg rådgiving, seier Misund.