Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (<span class="caps">NIFES</span>) trenger mer plass enn de har på Nordnes i dag, og den beste løsningen vil være å samlokalisere alle tre i et nytt bygg.
Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) trenger mer plass enn de har på Nordnes i dag, og den beste løsningen vil være å samlokalisere alle tre i et nytt bygg.

Foreslår felles bygg for marine forskningsmiljø

Publisert

Ny rapport anbefaler å samle alt under samme tak.

I fjor høst varslet regjeringen gjennom Masterplan for marin forskning at de startet arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljøet i Bergen. Utredningen, i regi av Statsbygg og på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, er nå klar. Utvalget har vurdert ulike alternativer, men har rangert samlokalisering og nybygg for Havforskningsinstituttet (HI), Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) og Fiskeridirektoratet på topp.

– Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding fra UiB.

– En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer, uttaler fiskeriminister Per sandberg i en pressemelding fra departementet.

Gledelig for UiB

Professor ved institutt for biologi, Jarl Giske, er svært fornøyd med KVU-en. Han har vært med å arbeide med den i 2016, og er ikke overrasket over resultatet.

– Dette er veldig gledelig for UiB. Studentene vil få tilgang til mer utstyr og kompetanse, noe som gjør studiene her mer ettertraktet. Jeg tror dette vil trekke studenter fra både inn- og utland, sier Giske.

Hvor nybygget vil komme vet han ikke, men han håper det blir tett inntil universitetet. 

KVU-en sier at det beste for samfunnet er å ha alt på ett sted. Det vil på sikt bli det billigste alternativet. Sammenslåingen fører også til at vi kan ha flere forskningsgrupper enn det vi har i dag, og de vil bli bedre fordi vi er flere folk. Utstyret som brukes er svært kostbart, og det krever derfor at mange bruker det, sier han.

– Kvalitetssikring viktig

Havforskningsdirektør Sissel Rogne ble ikke overrasket over KVU-en, og det er hun godt fornøyd med. 

– Jeg kastet meg over den med en gang den kom, og den var heldigvis som forventet, sier Rogne til På Høyden. 

Nå er hun opptatt av at kvalitetssikringen må bli god. 

– Kvalitetssikringen av alle fakta og beregninger blir vesentlig for oss. For hvis man bygger for lite, bygger man ikke for fremtiden, sier Rogne. 

Et nybygg for både Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet er anslått å ville koste 2,4 milliarder kroner i KVU-en. 

– Det er relativt lite, sett i forhold til hvor mye det kostet da man for eksempel flyttet Veterinærhøgskolen til Ås. Det er utrolig viktig at man får kvalitetssikret alle fakta og beregninger, slik at vi ikke får en økonomisk sprekk, og må krympe prosjektet. 

Bedre samarbeid med UiB

Rogne synes at KVU-arbeidet allerede har gitt resultater for den marine forskningsklyngen i Bergen: 

– Det har vært en veldig fin prosess. Samarbeidet med UiB har vært godt, men prosessene vi har hatt med dekaner og rektor nå har vært veldig bra, sier Rogne, som er opptatt av samarbeid med hele det realfaglige miljøet på UiB, ikke bare det biologiske. 

Konkrete tomtevalg vil hun ikke si noe om. 

– Men samlokalisering av hele Havforskningsinstituttet er det viktigste for oss, sier hun. 

Hvor lang spaserturen er til resten av klyngen er underordnet. 

Nå håper Rogne at regnestykkene i KVU-en blir så godt kvalitetssikret at det ikke blir noen sprekk i prosjektet, slik at havet får, slik havet gir. 

– Hvis man i Norge ikke skal satse på havet, så skjønner jeg ikke hva man skal satse på. 

Varierende behov

De ulike virksomhetene i KVU-en har i varierende grad behov for større, eller mer egnete arealer. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har i stor grad behov for en mer funksjonell bygningsmessig kapasitet.  De har hovedsakelig behov for tilstrekkelige og effektive laboratorier, og kontorarbeidsplasser.

Det er stor variasjon i de ulike alternativene som har vært oppe for vurdering. Det er alt fra å la alt være som det er i dag, til å samle alt.

En samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser viser at alternativ 3b, felles nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet er det foretrukne alternativ for en fremtidig løsning.

Effekten av nybygg

I KVU-en står det at nybyggsalternativene vil samle forskningsinfrastruktur/laboratorier fra flere institusjoner. Samlokalisering tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid. Effekten av tverrfaglig samarbeid er positiv og naturlig nok også størst for nybyggsalternativene fordi tiltaket samler virksomhetene og legger til rette for samarbeid mellom to eller flere institusjoner. Et nybygg der Havforskningsinstituttet og NIFES’ kontorer og laboratorier samles, vil videre kunne legge til rette for samhandling mellom fagmiljøene internt i virksomhetene. Havforskningsinstituttet holder i dag til i flere lokaler. Dette begrenser effektivitet og samhandling i det daglig arbeidet.

Dette alternativet har høyest investeringskostnader, men vil på siktvære det som vil lønne seg ifølge KVU-en.