Bergens marine miljøer har lenge sagt seg klare for forpliktende samarbeid, og nå har de nådd fram til regjeringen. Torsdag møttes statssekretær Bjørn Haugstad (<span class="caps">KD</span>), rektor Dag Rune Olsen, statssekretær for næringsministeren Dilek Ayhan og Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Ida Bergstrøm)
Bergens marine miljøer har lenge sagt seg klare for forpliktende samarbeid, og nå har de nådd fram til regjeringen. Torsdag møttes statssekretær Bjørn Haugstad (KD), rektor Dag Rune Olsen, statssekretær for næringsministeren Dilek Ayhan og Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Ida Bergstrøm)

Derfor ble Bergen utpekt

Denne uken ble Masterplan for marin forskning lagt frem i Tromsø. Der står det at «Bergen har flere store marine forskningsmiljøer. Under Nærings- ­og fiskeridepartementets budsjett vil det i 2015 bli satt i gang en konseptvalgsutredning som skal se på en mulig samlokalisering av marine forskningsmiljøer i Bergen.»

– Hvorfor Bergen?

– Bergen fremsto som det tydeligste stedet for en samlokalisering, sier statssekretær Bjørn Haugstad til På Høyden.

Denne uken ble Masterplan for marin forskning lagt frem i Tromsø. Der står det at «Bergen har flere store marine forskningsmiljøer. Under Nærings- ­og fiskeridepartementets budsjett vil det i 2015 bli satt i gang en konseptvalgsutredning som skal se på en mulig samlokalisering av marine forskningsmiljøer i Bergen.»

– Hvorfor Bergen?

– Bergen fremsto som det tydeligste stedet for en samlokalisering, sier statssekretær Bjørn Haugstad til På Høyden.

Han utdyper:
– Både i volumet og styrken på den marine forskningen pekte Bergen seg ut. Bergensmiljøene har ikke monopol på marin forsking eller marin verdiskapning. Både Tromsø og Oslo vil hevde at de har noe å bidra med her, men Bergen fremsto som det tydeligste alternativet.

– Flere institusjoner i Bergen har i flere år hevdet seg klare for en forskningsklynge. Hvorfor settes konseptvalgsutredningen i gang nå?

– Det er en naturlig utvikling av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi er en stormakt innenfor marin forskning, og hav er en av seks overordnede prioriteringer i denne planen. Nærings-og fiskeridepartementet ønsket også å utvikle en konkretisering av denne langtidsplanen. Når man først gjør det, er det en del spørsmål og problemstillinger man ikke kommer utenom, som en utredning etter planen skal skaffe klarhet i.

– Forskningsklynger er fremtiden
Både rektor Dag Rune Olsen og Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstiuttet, er begeistret over signalene fra regjeringen.

– Dette passer veldig bra for oss. Vi er spent på hvordan dette skal følges opp og realiseres. Vi vil gjerne følge opp og være i dialog, sier Dag Rune Olsen.  

– Forskningsklynger er fremtiden, sier Tore Nepstad.

I dag holder de marine forskningsmiljøene til i ulike deler av Bergen. Institutt for biologi holder til på Marineholmen, Havforskningsinstituttet på Nordnes. Det er ikke ideelt, mener Tore Nepstad.

– Fysisk avstand skaper segresjon. Jo nærmere vi kan komme hverandre, jo bedre er det. Da må vi velge om klyngen skal bygges fra bunnen av eller om vi skal bygge helt nytt.

Han får støtte fra Dag Rune Olsen.

– Vi har vært opptatt av at bygg må utformes slik at de fasiliterer samarbeid. Gjennom bygningsmessige grep må vi sørge for å få til innovasjon, sier Dag Rune Olsen.

Ingen signalbygg i sikte
Statssekretæren ga ingen konkrete løfter om et nytt praktbygg som skal huse Bergens marine forskere.

– Man må kunne tydelig se for seg den faglige gevinsten før man bevilger penger til byggene, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Ifølge Tore Nepstad er det liten grunn til å tvile på den faglige gevinsten ved å satse på Bergen.

– Det er det ikke noe sted som kan konkurrere kvalitetsmessig og volummessig med oss. Vi har brukt år å bygge det opp, sier han.