Høyteknologisenteret og Institutt for biovitenskap ligger på Marineholmen, men Havforskningsinstituttet er lite interesserte i en tomt uten kaimulighet for fartøyene sine. Men umiddelbar nærhet har ingenting med suksess for klynger, sier Tor Askild Aase Johannessen.
Høyteknologisenteret og Institutt for biovitenskap ligger på Marineholmen, men Havforskningsinstituttet er lite interesserte i en tomt uten kaimulighet for fartøyene sine. Men umiddelbar nærhet har ingenting med suksess for klynger, sier Tor Askild Aase Johannessen.

– At ting må ligge rett ved siden av hverandre eller i samme bygning er bare tøys

Publisert

NHH-emeritus Tor Askild Aase Johannessen er oppgitt over krangelen mellom Havforskningsinstituttet og Bergen.

– Det er helt utrolig, og typisk Bergen at man henger seg opp i slike ting.

Johannessen er pensjonert førsteamanuensis fra Norges handelshøyskole (NHH), men fortsatt aktiv innenfor undervisning og forskning om innovasjon og grunderaktivitet.

Klyngeforskning

Et av prosjektene han har jobbet mye med er NHHs Innovation School, der rundt 40 studenter har lært innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med University of California, Berkeley.

– De som lager krangel av plasseringen av Havforskningsinstituttet her i Bergen kan umulig ha vært i Amerika. Avstanden fra Marineholmen til Dokken er 1500 meter fra ytterpunkt til ytterpunkt. Hva er vel det, når du har vært på en amerikansk universitetscampus og sett på avstandene der, sier Johannessen til På Høyden.

Harvard-professor Michael Porter er en av akademikerne som har forsket mye på klynger i nyere tid, og hvordan dynamikken i disse virker. Den høyt utviklede lærindustrien i Italia er et eksempel, der en industri utvikler seg ut fra tilgang på gode råvarer, og der stadig nye virksomheter og en kjede av produkter oppstår i klyngen rundt.

– Men en klynge kan oppstå innenfor et land eller et område. At ting må ligge rett ved siden av hverandre eller i samme bygning er bare tøys. Og Bergen er en liten by! Poenget er at disse virksomhetene har en gjensidig, positiv påvirkning på hverandre, understreker en engasjert Johannessen.

Bergen og Vestlandet er for eksempel en klynge når det gjelder oppdrett og lakseproduksjon.

Shuttlebuss

At Sissel Rogne ifølge Bergens Tidende advarte om at Havforskningen kunne havne i Tromsø, fnyser han av:

– Tromsø har ikke de klyngene vi har. Bergen er en by der klynger spiller en stor rolle. Her låser man seg fast i standpunkter i stedet for å se mulighetene. Dette er en metadiskusjon, synes Johannessen.

Han ser ikke at det kan være umulig for Havforskningsinstituttet å klare seg uten å ha forskningsfartøyene liggende rett utenfor kontoret. Disse er dessuten mesteparten av tiden på tokt. Men han ser heller ikke at det skal være så vanskelig for deltakerne i den marine klyngen på Marineholmen å forflytte seg ut til Dokken.

– Hvis ikke folk klarer å ta seg fra Marineholmen til Dokken, så må de få seg gåstol! Det går jo an å ha virksomhet begge steder, og så ha en shuttlebuss. Kjære folk altså!

Må ha møteplasser

Avstandene er altså ikke avgjørende i klynger. Silicon Valley er for eksempel spredd mellom flere områder, der en av delene strekker seg over 50-60 kilometer sør for San Francisco.

– Klynger er viktige. Men om virksomhetene ligger i samme bygg eller noen hundre meter å gå mellom er ikke viktig. Hovedforskjellen mellom Silicon Valley og Bergen er at de har felles møteplasser, sier han.

For nettopp møteplasser er viktige: Det holder ikke å plassere folk i samme bygg eller område. Du må også få dem til å møtes og snakke sammen, for det er ofte da de gode ideene oppstår.

– På innovasjonsprogrammet til NHH lærer studentene at det ikke er nok å være i en klynge. Det viktigste er at de som jobber i en klynge snakker sammen. Og da hjelper det ikke at de sitter i samme bygg, eller like ved siden av hverandre.

Å legge til rette for slike møteplasser er et lederansvar, mener Johannessen. Møter, seminarer og sosiale arenaer der ulike fag kommer sammen er det som trengs.

– Det har oppstått mange, gode ideer i kantinen på Høyteknologisenteret!