Da <span class="caps">FF</span> Kronprins Haakon kom til Bergen på jomfruturen, skipet fortøyes på Dokken. Og her vil Sissel Rogne gjerne plassere både fartøy og kontorer i fremtiden, noe UiB er dypt uenige i.
Da FF Kronprins Haakon kom til Bergen på jomfruturen, skipet fortøyes på Dokken. Og her vil Sissel Rogne gjerne plassere både fartøy og kontorer i fremtiden, noe UiB er dypt uenige i.

Stiller spørsmål ved vennskapet til UiB

Publisert

– Hvis man er gode venner, så vil man sine venner vel, sier Sissel Rogne.

Direktøren ved Havforskningsinstituttet (HI) er i full strid med Universitetet i Bergen (UiB) om plasseringen av HI og Fiskeridirektoratet, som skal samlokaliseres, skriver bt.no. Allerede i 2014 satte UiB og HI seg sammen for å finne gode lokaliseringsløsninger. Men fra HIs side opplevde man fort at Marineholmen var det eneste alternativet UiB var innstilt på.

Unn bestevenn det beste

– Hvis vi er UiBs beste venn på hav, så håper jeg at en vil ønske oss det aller beste. Og da håper jeg at man vil ønske sin beste venn den aller beste tomten også, sier Rogne til På Høyden.

For her begynner uenigheten: UiB er sammen med tomteeier GC Rieber en sterk pådriver for den marine klyngen på Marineholmen, på østsiden av Damsgårdssundet innenfor Puddefjordsbroen.

Men denne plasseringen utelukker at skipene til Havforskningsinstituttet kan plasseres like utenfor kontordørene. HIs foretrukne alternativ er derfor Bring-tomten på Sydnes, 1,5 kilometer unna den marine klyngen som allerede har rukket å tiltrekke seg en rekke marine forsknings- og næringsinteresser.

Tett uansett

HI er blitt stadig mer overrasket over at UiB driver så intens lobbyvirksomhet for å få deres virksomhet plassert i den UiB-initierte klyngen på Marineholmen. Rogne ser ikke problemet med at det marine miljøet spres over et litt større område.

– Jeg mener at avstandene i Bergen uansett er veldig små, og vi har en god tradisjon for å jobbe godt sammen, enten det er fra Nordnes til Haukeland, eller fra Nordnes til Japan. Når ble 1000 meter en slik dørstokkmil, spør Rogne, mens hun halser inn på et møte på HI på Nordnes.

HI vil dessuten samarbeide med Høgskulen på Vestlandet, Norges handelshøyskole og resten av Vestlandet, ikke bare med UiB. Og ved å legge HI ved en dypvannskai får de andre institusjonene den best mulige samarbeidspartneren, mener Rogne.

– Det vil også være til UiBs fordel om HI får blomstre i et nytt, tjenlig bygg. Det er vesentlig for et moderne havforskningsinstitutt å ha kaifront. Da FF Kronprins Haakon var her måtte den ligge på Sydnes. Når den båten kommer til land har den så mye data om bord at det må lastes på paller. Hvis alle gode krefter går sammen her, kan vi få samlet HI med dypvannskai der utstyr, teknologi og prøver kan losses av og på. Med god tilgang til båter og labber, kan vi også gi UiB-studentene et godt fagtilbud med en helt unik praktisk tilnærming. Jeg håper de mange aktuelle forskningsmiljøene ser denne muligheten, og støtter opp om en slik løsning, sier Rogne.

Forspiller historisk mulighet

Rune Indrøy er direktør for myndighetskontakt, og har sammen med marin dekan Jarl Giske og UiB-rektor Dag Rune Olsen stått hardt på for å få HI til Marineholmen.

«Det vil være å forspille en historisk mulighet om ikke så sentrale marine aktører som Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir en del av den marine klyngen på Marineholmen» står det i et notat som Indrøy bruker i kontakt med representanter for regjering og storting.

– Men er det virkelig så ille om HI etablerer seg 1500 meter fra Marineholmen?

– Vi mener at så lenge det ligger til rette for en så stor marin klynge på Marineholmen, så er det naturlig å legge det der. Regjeringen har sagt at samarbeid og nærhet er veldig viktig. Da er den ytterste tomten på Dokken et godt stykke unna, sier Indrøy til På Høyden.

Vil ta lang tid på Dokken

Han mener også at det vil være langt vanskeligere å få til en utbygging på Dokken for HI, blant annet fordi det ikke er avklart hva som skal skje med havnen i Bergen, og hvordan kaiområdet etterpå skal bebygges.

– Byrådet har lagt vekt på at det er en veldig uavklart situasjon for Dokken. Dokken vil uansett bli en stor byutviklingssak, og det kan fort ta fire til seks år ekstra, kun for å avklare hva som skal skje på Dokken, sammenliknet med Marineholmen, deretter skal det eventuelt bygges på Dokken.

Indrøy viser også til at statsminister Erna Solberg har lagt vekt på nærheten til forskere og studenter ved UiB når HI og Fiskeridirektoratet skal finne sin fremtidige plassering.

– Men brenner ikke UiB broer med en viktig samarbeidspartner ved å lobbe for at de skal plasseres et sted de ikke vil?

– Jeg håper ikke vi brenner broer her. Vi ble invitert med i konseptvalgutredningen om plassering av HI og Fiskeridirektoratet, og vi kjemper for vår sak. Dessuten ligger landets største marine klynge allerede på Marineholmen.