Bergen er havbyen, men hvor skal havets eget institutt flytte når det skal samlokaliseres med Fiskeridirektoratet? Dokken, Tollboden, Laksevåg og Marineholmen er de sannsynlige alternativene.
Bergen er havbyen, men hvor skal havets eget institutt flytte når det skal samlokaliseres med Fiskeridirektoratet? Dokken, Tollboden, Laksevåg og Marineholmen er de sannsynlige alternativene.

Nå starter jakten på ny tomt for Havforskningen

Publisert

Regjeringen har gitt Statsbygg i oppdag å finne en passende tomt til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Men allerede tegner det seg et bilde av hvilke tomter som er mest aktuelle.

– Bergen er et kraftsentrum for marin forskning og utvikling. Det skal byen også være i fremtiden. Nå tar vi ett steg videre i arbeidet med å samle Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet ber i et brev om at Statsbygg begynner letingen etter konkrete tomter. Statsbygg har allerede gjennomført en konseptvalgutredning på oppdrag fra regjeringen. Den konkluderer med at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet bør samlokaliseres i et nytt bygg.

Bygger for 100 år

Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet er glad for at den konkrete letingen etter tomter nå starter.

– Og det er flott for oss at det finnes flere, gode tomtevalg. Nå må vi bygge for de neste 50 til 100 årene. Vi må tenke stort og ekspansivt, sier hun til På Høyden.

For instituttet er det tre kriterier som gjelder: Det må være nok plass, kaifront med dypvannskai, og det må ligge sentralt i Bergen.

Løsningene det har vært snakket mest om er Dokken/Jekteviken, Tollboden, Laksevåg og Marineholmen. Men sistnevnte mangler kaitilgang for større skip, ettersom Puddefjordsbroen gjør det umulig for større skip å komme til. 

Små avstander uansett

For Rogne er det heller ikke avgjørende at nybygget kommer midt i den etablerte klyngen: 

– Vi kaller det Havbyen Bergen, og for oss er egentlig hele Bergen sentrum en marin klynge.

– Men er det ikke en fordel å være nær den marine klyngen på Marineholmen?

– Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir alene en veldig stor aktør. Det er ikke så veldig mange aktører som er på Marineholmen. Det er mange flere utenfor. Havbyen Bergen er et betydelig mer interessant konsept siden byen er så kompakt. Det er bare for eksempel bare 1000 meter fra Marineholmen til Sydnestuppen.

Kan bygge fort på Marineholmen

UiB og tomteeier GC Rieber er i full gang med å bygge opp en betydelig marin klynge på Marineholmen, delvis på det gamle verftsområdet til Mjellem & Karlsen. En rekke oppdrettsselskap, UiB, DNV-GL, Mattilsynet og andre maritime aktører har etablert seg, og planene for området er store.

Og selv om Havforskningsinstituttet så langt har vist størst interesse for Bring-tomten på Dokken, har ikke eiendomsdirektør Tor Instanes i GC Rieber gitt opp tanken om å få Havforskningsinstituttet til Marineholmen òg.

– Vi synes det er positivt at arbeidet med å finne tomt nå går framover. Det er ingen hemmelighet at det er et veldig sterkt marint miljø på Marineholmen allerede. Og det er flott at staten ser på flere alternativer før de skal gjøre sine valg, sier Instanes.

Marineholmen har to åpenbare fordeler i forhold til de andre alternativene: For det første nærhet til andre marine miljø innen forskning, utdanning, utvikling og næringsliv. For det andre er utbyggingen godt i gang, og et nybygg kan stå ferdig raskt.

– Vårt hovedbudskap går på dette med rask levering, og at det allerede er etablert et stort miljø der, sier Instanes.

Departementet avgjør

Planen for Marineholmen er å bygge rundt 130 000 kvadratmeter, derav 100 000 kvadratmeter til næring. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vil trenge mellom 40 og 50 000 kvadratmeter. Tomten mellom det nye bygget til DNV-GL og VilVite er tiltenkt en eventuell flytting av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

– Men Havforskningsinstituttet legger stor vekt på å ha tilgang til dypvannskai?

– Hvor viktig samlokalisering av kontor, laboratorie og forskningsskip er må Havforskningsinstituttet ogNærings- og fiskeridepartementet selv vurdere. Både Dokken og Laksevåg er spennende byutviklingsprosjekter. Uansett hvor Havforskningen og Fiskeridepartementet lokaliseres er det viktig at alle som er del av en klynge bidrar med en åpen og utadvendt holdning til miljøene rundt seg. Dette ser vi eksempler på hver dag i miljøet på Marineholmen.