Majoriteten av de norske studentene i Polen velger å reise hjem til Norge etter å ha fullført medisinstudiene i Polen.I vår fryktet mange at den polske autorisasjonen, som er en forutsetning for å ta norsk turnustjeneste, kunne henge i en tynn tråd. Foto: Colourbox
Majoriteten av de norske studentene i Polen velger å reise hjem til Norge etter å ha fullført medisinstudiene i Polen.I vår fryktet mange at den polske autorisasjonen, som er en forutsetning for å ta norsk turnustjeneste, kunne henge i en tynn tråd. Foto: Colourbox

Norske studenter i Polen får godkjent utdanningen i Norge

– Jeg er glad for at saken nå er løst gjennom god dialog med polske myndigheter. Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I vår spredte det seg uro blant norske studenter om at den polske lege- og tannlegeutdanningen ikke ville kvalifisere til å få autorisasjon i Norge. Ettersom det er et krav at man må ha autorisasjon for å begynne i turnustjeneste i Norge, sto norske studenter i fare for å ikke kunne påbegynne norsk turnus.

Lovforslaget kunne ramme norske studenter uteksaminert etter 2018.

1300 norske personer studerer medisin i Polen, ifølge Yngre legers forening. Nå kan de puste ut, i trygghet om utdannelsen de tar vil føre til at de kan praktisere som leger i Norge.

Kan søke om turnus etter utdanning
I juni kontaktet Helse- og omsorgsminister Bent Høie polske myndigheter for å avklare situasjonen for de norske medisinstudentene i Polen.

– Jeg er glad for at saken nå er løst gjennom god dialog med polske myndigheter. Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Løsningen innebærer at norske leger og tannleger som er utdannet i Polen, vil få autorisasjon i Norge etter fullført utdanning, uten veiledet praksis etter eksamen. De som søker om autorisasjon, må legge fram et sertifikat fra polske myndigheter som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EU-reglene. Også Polen-utdannete leger som er i gang med eller som søker turnustjeneste, kan søke om sertifikat fra Polen og få norsk autorisasjon.

Helse- og omsorgsministeren har hele tiden trodd på en løsning.

 – Det har tatt tid, men før vi kunne si at saken var løst, måtte vi, sammen med polske myndigheter, få en felles forståelse av situasjonen, problemet og konsekvensene av løsningen, sier Høie i en pressemelding.

 – Lege- og tannlegestudiet i Polen oppfyller kravene i EU-regelverket, og holder med det et godt faglig nivå. De som gjennomfører, vil få godkjent utdanningen sin i Norge.