Tage Båtsvik (t. h) har vært interimstyrets sekretær og høyskoledirektør ved Stord/Haugeund. Her med styreleder Arild Hallén.
Tage Båtsvik (t. h) har vært interimstyrets sekretær og høyskoledirektør ved Stord/Haugeund. Her med styreleder Arild Hallén.

Båtsvik blir org-direktør

Publisert

Tage Båtsvik blir første direktør for organisasjon i Høgskulen på Vestlandet.

Han har vært høyskoledirektør ved Stord/Haugesund siden 2011 og nærregiondirketør siden HVL formelt ble etablert ved årsskiftet. 

Båtsvik er utdannet ved Universitetet i Bergen som statsviter. Han har også bakgrunn fra Kommunal og regionaldepartementet og i Asplan Viak.

Han fungerte som interimstyrets sekretær i overgangsperioden mellom de tre høyskolene og HVLs etablering. 

Tage Båtsvik går inn i ledergruppen ved HVL fra høstsemesteret. Stillingen som økonomidirektør er fortsatt i prosess.