Bærekraftkonferansen samlet flere av rektorene ved norske universiteter. Nå er de enige om å utvikle en plattform for å dele praksis og kunnskap på bærekraftfeltet. Foto: Tor Farstad
Bærekraftkonferansen samlet flere av rektorene ved norske universiteter. Nå er de enige om å utvikle en plattform for å dele praksis og kunnskap på bærekraftfeltet. Foto: Tor Farstad

– Breddeuniversitet er viktig for bærekraft

Publisert

Bærekraftkonferansen fikk frem at humaniora og samfunnsfagene er sentrale for å nå bærekraftmålene, mener viserektor ved UiB, Annelin Eriksen.

– Jeg synes vi klarte få fram at bærekraft ikke bare handler om naturfagene og teknologiske løsninger – som selvsagt er viktige – men også at en rekke ulike fag også fra samfunnsvitenskap og humaniora er viktige, sier viserektor for globale relasjoner ved Universitetet i Bergen (UiB), Annelin Eriksen.

Komiteen for Den nasjonale bærekraftkonferansen, også kalt SDG-konferansen (SDG: Sustainable development goals) har ennå ikke evaluert konferansen, og Eriksen understreker at dette er hennes personlige mening.

– Humaniora og samfunnsvitenskapene er avgjørende for å få med de overordnede perspektivene for samfunnsendring som må til for løse bærekraftutfordringene. Vi fikk fram at breddeuniversitetet er viktig i denne sammenhengen, sier Eriksen.

Lover å bli bedre

Det konferansen ikke lykkes med, var å samle stemmer fra ikke-vestlige deler av verden. Bærekraftkonferansen har som prinsipp at stemmer fra ulike verdensdeler skal våre representert. Men ingen av innlederne eller paneldeltakerne kom fra land i det globale sør, fra Asia, Latin-Amerika eller Afrika. Dette til tross for at global ulikhet i utdanning og forskning var et hovedtema på konferansen.

– Personlig er jeg skuffet over at vi ikke fikk dette til. Jeg lover at dette blir bedre på neste konferanse, sier Eriksen.

Den sørafrikanske universitetslederen Adam Habib skulle komme og holde innledningsforedraget i år, men måtte melde avbud.

Plattform

Helt til slutt på årets SDG-konferanse erklærte rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, at rektorene som var tilstede på konferansen var blitt enige om å skape «en plattform for å dele» universitetene imellom i arbeidet med bærekraftmålene. Særlig skal utdanning stå i fokus.

– Plattform i denne sammenhengen betyr at vi er interessert i å snakke sammen og se på og dele forskjellige praksiser på ulike utdanningsinstitusjoner, sier Eriksen.

Bærekraftkonferansen er et initiativ fra UiB som samler beslutningstaker i universitets- og høgskolesektoren, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre med mål om å se kritisk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftmålene.