Statsminister Erna Solberg var bare en av ministrene som deltok på UiBs bærekraftkonferanse. Nå får UiB en viktig bærekraftsmåloppgave fra <span class="caps">FN</span>.
Statsminister Erna Solberg var bare en av ministrene som deltok på UiBs bærekraftkonferanse. Nå får UiB en viktig bærekraftsmåloppgave fra FN.

– Ikke logisk at et lite universitet i Norge får en slik rolle

Publisert

Kunnskap satt i system, sier rektor Dag Rune Olsen om at UiB skal lede profileringen av forskning og utdanning knyttet til bærekraftmål 14: Liv under hav.

Tirsdag kunne Bergens Tidende eksklusivt slippe nyheten om at UiB er pekt ut blant United Nations Academic Impacts (UNAI) 1100 medlemsorganisasjoner til å ha ansvaret for profilering av forskning og utdanning knyttet til bærekraftsmål nummer 14: Liv under hav.

Edvard Hviding har representert Norge og UiB i flere FN-sammenhenger. Han er professor i sosialantropologi, og har vært opptatt av Salomonøyene i Stillehavet i 30 år. Hva skjer med disse øyene dersom havet stiger? Foto: Ingvild Festervoll Melien
Edvard Hviding har representert Norge og UiB i flere FN-sammenhenger. Han er professor i sosialantropologi, og har vært opptatt av Salomonøyene i Stillehavet i 30 år. Hva skjer med disse øyene dersom havet stiger? Foto: Ingvild Festervoll Melien

UNAI er et FN-organ som arbeider for å skape godt samarbeid mellom vitenskapelige institusjoner og planlegger dessuten arbeidet med bærekraftsmålene. Det er valgt ut 17 universiteter som skal ha ansvar for profilering av forskning og utdanning knyttet til hvert sitt mål. Ett av dem er altså UiB. Onsdag, selve FN-dagen, blir det også offentliggjort hvem de 16 andre er.

– Det er ikke logisk at det er et lite universitet i Norge som skal få et slikt ansvar. Men at vi får det, skyldes solid faglighet og systematisk arbeid opp mot FN-systemet.

Det sa UiB-rektor Dag Rune Olsen da han innledet universitetsstyrets seminar onsdag.

Prioriterer bærekraft

– Dette er kunnskap satt i system og samlet. Peter M. Haugan og Edvard Hviding, støttet av Annelin Eriksen, har gjort en fantastisk jobb, sa Olsen.

Professor Haugan leder Ocean Sustaiability Bergen, som driver med forskning og rådgivning knyttet til bærekraft i havet. Hviding er professor i sosialantropologi. Nå leder han det Forskningsråd-finansierte prosjektet Mare Nullius, og var nylig i New York som vitenskapelig rådgiver for Norges FN-delegasjon. Annelin Eriksen er viserektor for internasjonale relasjoner.

I år arrangerte UiB for første gang Bærekraftkonferansen. Penger til arbeidet med bærekraftsmålene er noe som er foreslått prioritert i budsjettet for 2019, som universitetsstyret skal behandle torsdag.

Omtalt på lederplass

Bergens Tidende trekker frem tildelingen på lederplass onsdag. Avisen skriver at «UiB har valgt riktig strategi ved å satse tungt på fagmiljøer som er i stand til å konkurrere med de beste i verden. FN-samarbeidet vil gi universitetet en viktig mulighet til å profilere sin havforskning og utveksle kunnskap og ressurser på en ny arena. Det vil markere Universitetet i Bergen ytterligere i forskningsfronten, tiltrekke seg dyktige akademikere fra hele verden, og igjen bidra til et enda mer solid fagmiljø».