Reis gjerne til Bali eller andre solfylte strender - men helst på din egen regning, og ikke Lånekassens, mener departementet.
Reis gjerne til Bali eller andre solfylte strender - men helst på din egen regning, og ikke Lånekassens, mener departementet.

KD svinger øksen over badestudier i Sogn

Publisert

Departementet tvang Høgskolen i Sogn og Fjordane til å legge ned studietilbud i samarbeid med privat aktør.

Det gjelder blant annet idrettsstudier på Bali.

Kunnskapsdepartementet har vært kritisk til de såkalte badestudiene som tilbys av enkelte utsatte høyskoler, som Sogn og Fjordane eller Høgskolen i Nesna.

Beslutningen om å legge ned disse studiene, tok HiSF allerede i en tidligere runde. Det skjedde i kjølvannet av Røe Isaksens utspill om <<badestudier>>. I tillegg fikk høyskolen et skriv om utdanningskvalitet som gav såpass tydelige signaler at høyskolen valgte å legge ned samarbeidet. Det forteller rektor Åse Løkeland.  

Denne våren eksamineres de siste Bali-studentene. 

Svingte øksen over Nesna
Khrono skriver at rektor i Nesna er blitt pålagt munnkurv foran et krisemøte med departementet i Oslo, etter at høyskolestyret vedtok å ikke rette seg etter departementets pålegg om å avvikle avtalen med firmaet GoStudy. 252 studenter har allerede meldt seg på utenlandsstudiene fra høsten av, og høyskolen er redd for erstatningssøksmål fra firmaet for avtalebrudd.    

– Undergraver tilliten til utdanning
NOKUT har innsamlet tilbakemeldingene fra alle landets institusjoner om omfanget av deres samarbeid med eksterne om å levere høyere utdanning. Nokut skriver på sine nettsider at de vil granske avtalene.

– Vi er blant annet bekymret for at disse studiene ikke er godt nok forankret ved institusjonene, at undervisere ikke har nødvendig kompetanse og at studiene ikke kvalitetssikres på en tilfredsstillende måte. Dette kan være med på å undergrave tilliten til høyere utdanning, ifølge tilsynsdirektør Øystein Lund.

Sogndal legger ned Bali-studier
Også Høgskolen i Sogn og Fjordane har fått ordre om å avvikle samarbeid om badestudier. HiSF har valgt å rette seg etter pålegget.

Høyskolen forteller Nokut at den allerede har bestemt seg for å legge ned fem av grunnutdanningene med eksterne partnere. Dette gjelder samarbeidsavtalene med Gateway Education.

Gateway Education AS har tilbudt norske studenter studier i utlandet siden 1993, forteller nettsiden. Samarbeidet om idrettstudier på Bali varer frem til juni 2015. Deretter er det slutt. Utdanningene som tilbys fra høyskolen er Personlig trener, Spesialpedagogisk assistenttrener (30 studiepoeng) og Sykepleie (30 studiepoeng).

HiSF har til sammen elleve studietilbud i samarbeid med andre. Gateway-avtalene er bare noen av dem. I ni av de elleve studietilbudene er det den eksterne samarbeidspartneren som står for markedsføringen av tilbudet. Studier i samarbeid med eksterne har omlag 400 studenter.

Det største studiet som legges ned – Personlig trener i samarbeid med Gateway Education AS – har 91 studenter.

Populært blant studentene
Partnere inkluderer i tillegg til Gateway Education, Norges idrettsakademi og Norsk senter for kognitiv terapi.

De samme kvalitetskravene gjelder for samarbeid med eksterne aktører, som de ordinære studiene som høyskolen tilbyr, skriver HiSF i et styrenotat.

Samtidig har det vært <<særlig folkus>> på kvaliteten i samarbeidet med Gateway. De eksternt finansierte studietilbudene får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra studentene. Strykprosenten er lav, det samme gjelder frafallet. Det er studentene som selv betaler for studiene.  

Det var departementet som tvang høyskolen til å avslutte samarbeidet med Gateway.

Gateway Education AS har ikke besvart På Høydens henvendelse.

Ingen badestudier på HiB eller UiB
HiB melder tilbake til NOKUT om åtte studietilbud i samarbeid med andre. Dette er studier innenfor barnevern, bedriftsutvikling og – økonomi, ledelse, logistikk og elkraftteknikk  med til sammen 230 studenter. Samarbeidspartnere er Falck-Nutec, Kunsthøgskolen i Bergen og Vestnorsk kulturakademi. HiB har ikke samarbeid med kommersielle partnere a la Gateway eller GoStudy.

UiB har ikke samarbeid med private, kommersielle aktører om høyere utdanning melder studieseksjonen. Universitetet samarbeider med Høyskolen i Bergen om en mastergrad i energi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har både det faglig og det administrative ansvaret for studiet, høyskolen er inne med emner og veiledning for studentene.