Dag Rune Olsen fra UiB, Marit Boyesen fra UiS og Frank Reichert fra UiA signerer på vegne av universitetene de leder. Foto: Hilde Kristin Strand
Dag Rune Olsen fra UiB, Marit Boyesen fra UiS og Frank Reichert fra UiA signerer på vegne av universitetene de leder. Foto: Hilde Kristin Strand

Signerte for en felles, bærekraftig fremtid

Publisert

Forskningsselskapet Norce og fire universiteter har nå signert en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale.

– Noen spurte om dette var starten på noe eller slutten på noe. For oss er det starten.

Alle må vise: Dag Rune Olsen dirigerer, og prøver å få UiT-rektor Anne Huseby med på fellesbilde. Foto: Hilde Kristin Strand
Alle må vise: Dag Rune Olsen dirigerer, og prøver å få UiT-rektor Anne Huseby med på fellesbilde. Foto: Hilde Kristin Strand

Det sa Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør i forskningsselskapet Norce, da selskapet mandag ettermiddag undertegnet samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø.

De fire universitetene er alle eiere i forskningsselskapet, som hadde sin første dag som selskap 1. oktober i år. Det betyr at blant andre Uni Research ikke lenger finnes.

Styreleder Hans Olav Lindal signerer for Norce, styremedlem Robert Bjerknes og administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle følger med. Foto: Hilde Kristin Strand
Styreleder Hans Olav Lindal signerer for Norce, styremedlem Robert Bjerknes og administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle følger med. Foto: Hilde Kristin Strand

Gavepakke

Mandag ettermiddag var representanter fra både Norce og tre av de fire universitetene samlet i Bergen. Universitetet i Tromsø, som også er kommet inn i senteret gjennom at Norut fra nyttår blir en del av Norce, var med via video fra Tromsø.

– Hva mer kan vi ønske oss enn fire universiteter med på laget? Dette er en gavepakke, sa Støle.

Norce får nærmere 950 ansatte når Norut kommer inn i selskapet fra nyttår, og har prosjekter for om lag en milliard kroner. Støle var i sin innledning opptatt av hvor sterke Norce og universitetene blir sammen.

– Jeg mener at vi svarer på mange av punktene i den nye langtidsplanen for forskning. Der blir det blant annet lagt vekt på at man skal utvikle fagmiljø og fremragende karakter, sa hun.

Fyller ulike sider

UiB-rektor Dag Rune Olsen la vekt på at forskningsselskapet og universitetene sammen kan fylle et sentralt samfunnsoppdrag, og at de ulike enhetene kan fylle ulike deler av oppdraget, som ifølge Olsen blant annet er å legge til rette for både å skape arbeidsplasser langs hele kysten og å være med på å omstille offentlig sektor.

– Vi skal bygge hverandre gode. Universitetene ønsker ikke bare å være med på å danne et selskap, vi vil være med på å bygge en større enhet. Vår grunnforskning kan støtte opp under forskningen og innovasjonen – som skal skje i Norce, sa Olsen.

– Sammen for en bærekraftig fremtid, sa Støle.

– Og vi får mer kraft nå.