På Høyden, med journalistene Hilde Kristine Strand, Njord Svendsen, Dag Hellesund og redaktør Tove Lie har flyttet inn i nye redaksjonslokaler i Media City i Bergen. Hit skal også flere Khrono-journalister etterhvert. Foto: Øystein Fimland
På Høyden, med journalistene Hilde Kristine Strand, Njord Svendsen, Dag Hellesund og redaktør Tove Lie har flyttet inn i nye redaksjonslokaler i Media City i Bergen. Hit skal også flere Khrono-journalister etterhvert. Foto: Øystein Fimland

Relansering i dag: På Høyden skal fortsatt være På Høyden

Kommentar: Velkommen til nye På Høyden under Khrono-paraplyen. Hva synes du?

Publisert Sist oppdatert

«Øst er øst og vest er vest, og aldri skal de to møtes», heter det i den indisk-britiske forfatteren og nobelprisvinneren Rudyard Kiplings dikt fra 1889.

Men nå har ihvertfall noen av oss møttes i Bergen. Nærmere bestemt i 8.etasje i Media City Bergen (MCB). Her er nå tidligere østlandsbaserte Khrono og Universitetet i Bergens egen avis, På Høyden, samlokalisert. På Høyden skal fra nå av gis ut under khronoparaplyen.

25 års-jubileum

I fjor var det 25 år siden UiBs egen nyhetsavis så dagens lys, den gang som en papirutgave som kom ut hver 14.dag og som en del av informasjonsavdelingens arbeid. Vi fant et eksemplar av den første utgaven i På Høydens gjemmer, datert januar 1993. Allerede i 2001 skrotet På Høyden papiret og gikk over til å være nettavis. I mai 2011 vedtok styret ved Universitetet i Bergen, etter en utredning som hadde pågått en stund, å innføre redaktørplakaten, det vil si gi avisen redaksjonell uavhengighet fra eierne, opprette et eget styre og ansette en redaktør som ikke var en del av kommunikasjonsavdelingen ved UiB.

I 1993 var det den daværende informasjonsavdelingen som ga ut På Høyden. Faksimile
I 1993 var det den daværende informasjonsavdelingen som ga ut På Høyden. Faksimile

Og i mars 2012 ble Dag Hellesund ansatt som På Høydens første uavhengige redaktør.

Ny bunad

I dag står vi ved et nytt skille i På Høydens historie når vi relanserer På Høyden i ny bunad, og med ny formålsparagraf som universitetsstyret ved UiB har gitt oss:

«På Høyden skal vere ei avis for tilsette og studentar ved Universitetet i Bergen (UiB). Den redaksjonelle verksemda skal vere forankra i UiB sine grunnleggande verdiar slik dei er nedfelte i Universitets- og høgskulelova og i strategien til UiB. På Høyden skal bidra til å synleggjere ulike sider ved verksemda til universitetet innanfor undervisning, forsking og formidling, samt fremje meiningsutveksling og fri debatt. På Høyden skal søkje eit journalistisk perspektiv i tråd med ideala til den frie pressa, det vil seie at På Høyden skal redigerast i tråd med Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell fridom og pressas Ver varsam-plakat.»

I praksis betyr dette at På Høyden fra nå skal være en rendyrket lokalavis for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen. Mens Khrono skal utvide og gå enda mer nasjonalt og også internasjonalt, med blant annet et eget kontor i Brussel, skal På Høyden spisses som en lokalavis for alle på UiB.

Rabalder

Løsningen er ikke kommet fram uten debatt. Det er nok ikke minst På Høydens lesere kjent med, etter at det i fjor vår ble rabalder da universitetsledelsen kom med et forslag som ble oppfattet som om de foreslo å legge ned På Høyden og innlemme dem i Khrono.

På Høyden er ikke lagt ned, men avisen er innlemmet i Khrono. Den har fått med seg samme ressurser som før - tre årsverk - i tillegg er undertegnede nå redaktør både i Khrono og På Høyden.

For ansatte og studenter

Ambisjonen og målsettingen er klar: Å fortsatt lage en god lokalavis for ansatte ved UiB. I tillegg har vi også som mål å nå ut til så mange som mulig av universitetets 17.000 studenter.

Fra høsten kommer vi til å sette sammen en studentredaksjon som sammen med resten av redaksjonen skal utvikle finne ut mer av hvordan vi kan få til dette.

I disse dager lyser Khrono ut to redaksjonssjefsstillinger - en som skal være stasjonert i Oslo og en i Bergen.

Kritisk journalistikk på sine eiere

Det kan være en krevende øvelse å lage kritisk journalistikk på sine eiere. Det er ikke mange, om noen, aviser i landet som gjør akkurat det. I prinsippet er det ikke så stor forskjell på den uavhengige forskeren og den uavhengige journalisten og redaktøren.

Vi skal nå meisle ut en overordnet strategi sammen med Khronos og På Høydens nye styre i løpet av våren. Min intensjon som redaktør er å ikke redigere På Høyden annerledes enn jeg nå i snart seks år har redigert Khrono.

Også kritisk

Det betyr at overordnet så er det den saklige og etterrettelige journalistikken som gjelder. Begge avisene må ha som mål å både være nyttige og vesentlige. Og visst skal vi være kritiske, når det er på sin plass. Og vi skal vite å skille mellom negativ og kritisk.

Og til de av dere som ikke ønsker kritikk: Den beste måten å unngå kritiske oppslag er å la være å gjøre noe kritikkverdig.

Selv om På Høyden nå får en redaktør fra de dype østlandsskoger så håper jeg på en god dialog med dere lesere. Jeg vil gjerne høre hva dere mener om avisen. Vi har i disse dager også en leserundersøkelse gående som jeg håper mange vil svare på.

Der kan dere si deres hjertens mening. Og så: Send oss tips - om stort og smått til [email protected].

Eller gjerne direkte synspunkter til meg også: [email protected]. Jeg tåler både ris og ros.