Avdekker smelting i Barentshavet

Publisert

UiB-forskere har funnet store forskjeller på sjøis-smeltingen i Barentshavet og det sentrale Arktis.

Forskere anser det stadig minkende dekket av is i Arktis som et av de tydeligste tegnene på klimaforandringer på vår planet.

Vinterisdekket i Barentshavet har de siste ti årene blitt tilnærmet halvert, og er det hurtigst minkende vinterisdekket i Arktis. Atlanterhavet er nå iferd med å ta over Barentshavets områder. I en ny studie publisert i Journal of Climate har forskere fra Bjerknessenteret kommet fram til at prosessene bak issmeltingen i Barentshavet er fundamentalt forskjellige fra endringer som observeres på sommerisdekket i det sentrale Arktis.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gjennomsnittlig vinter-isdekke mellom 1979 og 2010. Innstrømning av Atlanterhavsvann vises med røde piler. De svarte linjene viser iskanten på 80-tallet (heltrukken linje), 90-tallet (stiplet linje), og 2000-tallet (stiplet-prikket linje).  (Grafikk: Bjerknessenteret)

Førsteforfatter på artikkelen er Marius Årthun ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret. I studien viser forfatterne hvordan endringene i isens utbredelse er knyttet til tilstrømning av varmere Atlanterhavsvann. Dette tempererte vannet fraktes nordover langs Norskekysten og inn i Barentshavet som en forlengelse av Golfstrømmen.

Det er denne varmetransporten inn i det sørvestlige Barentshavet som setter grensene for det isfrie Atlanterhavet, og dermed størrelsen på isdekket, viser forskernes simuleringer. Økningen i varmt vann fra Golfstrømmen resulterer i at et større område ikke fryser i løpet av vinteren.

Det er til forskjell fra observasjoner av sommerisdekket i det sentrale Arktis, hvor det er en stadig varmere atmosfære som smelter det eksisterende isdekket. 

Isdekke utenfor kysten av Svalbard, nordvest i Barentshavet. (Foto: Marius Årthun)