Martin Seglen Baadshaug tapte fuskesaken han anla mot UiB, men vurderer å anke dommen fra Bergen tingrett. Foto: Hilde Kristin Strand
Martin Seglen Baadshaug tapte fuskesaken han anla mot UiB, men vurderer å anke dommen fra Bergen tingrett. Foto: Hilde Kristin Strand

Tapte fuske-rettssak mot UiB

Publisert

Jusstudent Martin Seglen Baadshaug (25) gikk til sak mot UiB etter at han ble utestengt for eksamensjuks. Nå har han tapt saken i tingretten, som slår fast at eksamen er i gang idet bokkontrollen starter.

– Resultatet var nesten ventet, men jeg er skuffet. Dommeren fortalte at han hadde dårlig tid. Begrunnelsen bærer preg av det. Grovt uaktsomt har blitt forandret for alltid hvis man skal legge denne dommen til grunn, sier Baadshaug til På Høyden.

Dekan Asbjørn Strandbakken (bildet) ved Det juridiske fakultet har lest dommen med interesse.

Tingretten: Handlet grovt uaktsomt

– Jeg er fornøyd med at tingretten deler vårt syn, nemlig at eksamen starter når man leverer bøkene inn. Jeg synes også det er interessant at tingretten skriver at det er handlet grovt uaktsomt, sier Strandbakken.  

Støtter klagenemnden, ikke studenten
Baadshaug startet jusstudiene i Bergen høsten 2009. Han ble stengt ute fra studiet etter å ha lagt notater på pulten under en bokkontroll under eksamen i forvaltningsrett 12. juni 2012. Han har hele tiden hevdet at notatene ikke ble gjenglemt med forsett og at straffen var for streng.

Bergen tingrett har frifunnet UiB, men universitetet får ikke dekket sine saksomkostninger.

Tingretten har i Baadshaug-saken kommet frem til at det ikke er noe feil i vedtaket fra klagenemnden og at bokkontrollen er å anse som en del av eksamen.

«Den reaksjonen saksøker (Baadshaug) er ilagt er for øvrig, etter det saksøktes prosessfullmektig har lagt frem, overensstemmende med den praksis som følges i sammenlignbare saker», skriver tingsrettsdommer Svein Opdahl.

En nesten identisk fuskesak fra UiB startet i Oslo tingrett 28. november, men resultatet av denne er ennå ikke klart.

Vurderer å anke
Martin Seglen Baadshaug slapp inn i eksamenslokalet for bokinnlevering cirka 40 minutter før oppgaven ble delt ut. Han hadde da drøye ti minutter på seg til å legge fra seg lovlige hjelpemidler for kontroll. Han måtte så forlate eksamenslokalet igjen og vente utenfor en halvtime mens UiB foretok kontrollen.

Da han kom tilbake til eksamenslokalet, lå det et ark på pulten om at et ulovlig hjelpemiddel hadde blitt inndratt. Det var et domsnotat som hadde blitt liggende igjen på pulten.

Hvis de ikke dekker videre saksgang må jeg ta en vurdering om jeg har råd til å gå videre

– Vurderer du å anke?

– Vi har nå sendt en epost til fakultetet med spørsmål om de er villige til å dekke videre saksgang. Hvis de ikke gjør det må jeg ta en vurdering om jeg har råd til å gå videre, sier studenten.

- Statuerer et eksempel
Baadshaug liker dårlig tanken på å komme på jobbintervju hos en fremtidig arbeidsgiver og måtte redegjøre for juksedommen.

– Å fortelle at jeg ga meg i tingretten, etter at dommeren har utvist dårlig skjønn, viser at jeg støtter opp om hans vurdering. Skulle jeg tape i lagmannsretten kan jeg vise til at jeg ikke ga meg.

– Dommen slår fast at du ikke jukset med vilje…?

– Det holder ikke for meg, det gjør ikke noe fra eller til at jeg ikke har forsett. Hva er formålet med å straffe? De har tatt meg for å kunne ta dem som ikke er godt forberedt og vil prøve å jukse. Hvis det ikke får konsekvenser vil jo flere prøve. Jeg skjønner de har behov for å si at eksamen er i gang når kontrollen starter, men det blir helt kunstig. En forskrift som utvider når eksamen starter er ikke noe enhver student setter seg inn i. Jeg håper flere blir klar over dette nå.

Skriver master
Baadshaug er ferdig utdannet jurist i april og akter ikke å ta eksamen i forvaltningsrett II på nytt. Han har allerede karakter i faget, juksesaken kom opp da han skulle ta opp igjen eksamen i håp om å forbedre karakteren.

Nå sitter han i Oslo og skriver master om fremføringsbegrepet i opphavsretten.

- Ser alvorlig på fusk
– Studenten har én oppgave, nemlig å se om man har med seg ulovlige hjelpemidler. Et notat kan være et enormt stort hjelpemiddel, sier dekan Asbjørn Strandbakken (bildet).

– Nå gjenstår det å se om dommen blir stående eller om den blir anket. Når det foreligger en endelig og rettskraftig dom har vi fått en viktig avklaring. Da er den delen av saken lagt død, sier Strandbakken.

– Kommer UiB-ledelsen til å drøfte eller foreta endringer som følge av denne dommen?

– Retten mener at vårt regelverk er klart. Jeg synes det er interessant at domstolen ser veldig alvorlig på fusk, i motsetning til enkelte som har sagt at det ikke er så nøye, det vi holder på med.

– Tror du man i fremtiden vil få færre saker av denne typen?

– Når man får en endelig dom er den delen av saken lagt død, men jeg kan ikke utelukke flere søksmål. Det vil alltid kunne være studenter som føler seg urimelig behandlet, sier Asbjørn Strandbakken.