Det ble funnet asbestholdig materiale i Christies gate 18. Foto: Njord V. Svendsen
Det ble funnet asbestholdig materiale i Christies gate 18. Foto: Njord V. Svendsen

Byggearbeid stoppet etter asbestmistanke

Et mindre byggearbeid ved Universitetet i Bergen er stanset etter mistanke om funn av asbestholdig materiale i eldre kabelgjennomføringer.

Publisert

I et ubemannet maskinrom som tidligere rommet UiBs telefonsentral i Christiesgate 18, er det funnet kanalgjennomføringer i gulvet som trolig er av asbestholdig materiale. Personell som har deltatt i oppussings- og ryddearbeid i det aktuelle rommet er orientert om mistanken.

Universitetet i Bergen (UiB) skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at det aktuelle rommet er tømt og stengt inntil videre.

Stengt ned

Deler av sentraladministrasjonen har hatt arbeidsplassen sin i bygget, men det aktuelle rommet er et ubemannet teknisk rom, og tilliggende lokaler har ikke vært brukt av studenter eller ansatte de siste to årene. Området er for sikkerhets skyld nå stengt ned. Dersom det blir påvist asbest, vil området bli sanert, i følge pressemeldingen. Sentraladministrasjonen skal, som På Høyden har skrevet, samlokaliseres i Nygårdsgaten 5. Bygget i Christies gate 18 har vært foreslått solgt, men det siste forslaget er å bruke det til felles areal for IKT-miljøet ved UiB.

Vil bli fulgt opp

I følge bedriftslegen er risikoen for skadevirkninger liten, men de ansatte vil likevel bli fulgt opp. Andre som har vært i rommet og ønsker oppfølging hos bedriftshelsetjenesten vil også kunne få det, informerer UiB.