UiB-rektoratet, fra venstre Robert Bjerknes, Margareth Hagen, Dag Rune Olsen, Oddrun Samdal og Annelin Eriksen, gleder seg over at UiB blir en del av et europeisk nettverk. Foto: Eivind Senneset/UiB
UiB-rektoratet, fra venstre Robert Bjerknes, Margareth Hagen, Dag Rune Olsen, Oddrun Samdal og Annelin Eriksen, gleder seg over at UiB blir en del av et europeisk nettverk. Foto: Eivind Senneset/UiB

UiB knytter tettere bånd til Europa

Meining: UiB-ledelsen er svært glade over å være en del av et europeisk universitetsnettverk.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 26. juni fikk vi en stor og svært gledelig nyhet, da vi fikk melding om at EU-kommisjonen vil finansiere søknaden vår om å bli European University sammen med seks andre universiteter i Europa, koordinert av Universitetet i Granada. Vårt nye europeiske nettverk har navnet ARQUS European University Alliance, og inkluderer i tillegg til universitetene i Granada og Bergen, universitetene i Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius.

Arqus

 • Teller 307.000 studenter, 24 000 vitenskapelig ansatte og 17 000 administrative.
 • Universitad de Granada Universitetet i Bergen
  Universität Graz
  Universität Leipzig
  Université de Lyon
  Università degli Studi di Padova
  Vilnius University
 • European Universities-tildelingen har en 3-årig finansieringsperiode, med oppstart høsten (september-november) 2019.
 • Blant aktivitetene til UiB inngår Arqus-samarbeid om utfordringsdrevne studentemner, student-ledede konferanser og MOOCs om europeisk identitet.

Prestisje-prosjektet ‘European Universities’ ble lansert av Emmanuel Macron i en tale ved Sorbonne-universitetet i Paris 2017. Målsetningen er en tett og nær samhandling mellom europeiske universiteter gjennom forpliktende allianser. Sammen med vår søknad ble 16 andre nettverk finansiert, av totalt 54 søknader. De innvilgede 17 European Universities mottar 5 millioner euro de neste tre årene.

Foregangsnettverk

På sikt planlegger kommisjonen å rulle European Universities fullt ut som en del av Erasmus +-ordningen, som vil få en betydelig økt finansiering i EUs neste budsjettperiode (2021-2027). I tildelingsbrevet skriver kommissæren for utdanning, kultur, ungdom og sport, Tibor Navracsics, at han har høye ambisjoner for de første 17 European Universities. Han ser oss som foregangsnettverk for hele EU og kaller initiativet en hjørnestein for europeisk utdanning som vil medføre gjennomgripende forandring for høyere utdanningskvalitet. Universitetet i Bergen har i liten grad vært berørt av strukturendringene i det norske universitets- og høgskolelandskapet.

Vi ser imidlertid på ARQUS European University Alliance som et virkemiddel som passer Universitetet i Bergen og våre strategiske mål godt. EU-kommisjonen har store ambisjoner for European Universities, og forventer at studenter, doktorgradsstipendiater, ansatte og forskere skal kunne bevege seg mer sømløst mellom institusjonene. Felles bruk av infrastruktur skal gi forskere tilgang til det nyeste og beste. Vi skal samle kompetanse og ressurser for å levere felles utdanningsplaner og -moduler for ulike fag. Utdanning skal være fleksibel og tilpasset.

Ikke hovedstadsuniversiteter

European Universities skal også bidra til bærekraftig økonomisk utvikling i regionene hvor de befinner seg. For studentene skal samarbeide tett med bedrifter, kommuner, akademikere og forskere for å finne løsninger på regionale utfordringer.

Studentene våre skal få kompetanse til å se og takle samfunnsutfordringer enten det er på lokalt, regionalt, europeisk eller globalt nivå.

Universitetene i ARQUS er alle kunnskapssentre i viktige historiske, politiske og økonomiske regioner. Med unntak av Vilnius er ingen av disse hovedstadsuniversiteter, og de er alle solide forskningsuniversiteter med en stor faglig bredde.

Innenfor ARQUS-nettverket har våre syv universiteter hovedansvar for ulike arbeidspakker. Disse rommer følgende temaer og fagområder: Inkludering, studiekvalitet, multikulturalisme og flerspråklighet, entreprenørskap, forskerstøtte, forvaltning og bærekraftformidling (se faktaboks). Arbeidspakken som UiB har ansvaret for kalles Engaged European Citizen.

Vil skape reflekterte, europeiske borgere

I Europa, som i verden for øvrig, står vi overfor utfordringer knyttet til migrasjon, demokrati, ulikhet, klima, økologisk mangfold og mistro til vitenskapen. Gjennom arbeidspakken Engaged European Citizen skal vi sammen bidra til å skape aktive, ansvarlige og reflekterte europeiske borgere. Dette skal skje gjennom student-ledede og problembaserte pedagogiske metoder. Studentene våre skal få kompetanse til å se og takle samfunnsutfordringer enten det er på lokalt, regionalt, europeisk eller globalt nivå.

Aktivitetene fra vår arbeidspakke vil eksistere på alle de syv lærestedene, med studenter og ansatte fra alle syv universiteter som er med i ARQUS-alliansen. Vi ser virkelig frem til å utvikle denne verdifulle posisjonen fremover sammen med våre kolleger og studenter.