Oslo tingrett skal behandle gyldigheten i OsloMets endringsoppsigelse av Jens Petter Berg i mai.
Oslo tingrett skal behandle gyldigheten i OsloMets endringsoppsigelse av Jens Petter Berg i mai.

Jurist går til sak mot Oslomet

Publisert

Førsteamanuensis og dr.juris Jens Petter Berg hevder seg ugyldig endringsoppsagt av Oslomet. Nå er saken berammet hos Oslo tingrett.

I følge berammingsoversikten hos Oslo tingrett blir 22. mai første dag i rettssaken mellom førsteamanuensis Jens Petter Berg og Oslomet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akerhus, skriver Uniforum.

I følge Khrono går saken tilbake til 2014, da Bergs e-poster, utsagn og kommunikasjonsmåte ble et tema på Fakultet for samfunnsfag. Høgskolens bedriftshelsetjeneste konkluderte til slutt med at gjentatte utsagn som kan virke «usaklige, irriterende og sårende» utgjorde brudd på arbeidsmiljøloven.

Berg ble flyttet fra kontorfellesskapet, fratatt undervisningsoppgaver innen feltet arbeidsrett og plassert i en ren forskningsstilling. I juli 2017 ble en endringsoppsigelse vedtatt av tilsettingsutvalget ved fakultetet.

7. november i fjor leverte Berg og hans advokat søksmål der det hevdes at Oslomet ikke hadde noen saklig grunn for å frata ham undervisningsoppgaver og fjerne ham fra kontorfellesskapet. Berg mener arbeidsgivers klager mot ham er knyttet til hans rolleutøvelse som tillitsvalgt eller som tjenestemannsrepresentant i et tilsettingsutvalg.

I november avslo Oslo byfogdembete Bergs krav om å få stå i stillingen til endringsoppsigelsen er rettskraftig.

– Jeg ser fram til å få en rettsavgjørelse, det har tross alt gått over tre år siden konflikten startet, sier Berg til Uniforum, og opplyser samtidig at byfogdembetets avgjørelse er anket til lagmannsretten.

Advokat Kari Sigurdsen ved Regjeringsadvokaten, som skal føre saken for Oslomet i tingretten, har ingen kommentar på dette tidspunktet.

Det er satt av fire dager til saken i retten.