Steinar Vagstad er svært kritisk til <span class="caps">NTNU</span>s håndtering av saken.
Steinar Vagstad er svært kritisk til NTNUs håndtering av saken.

Vil gi NTNU-kollega økonomisk bistand

Publisert

Forskerforbundet ved UiB har vedtatt å stille 40 000 kroner til disposisjon for tidligere Forskerforbund-leder Kristian Steinnes ved NTNU.

– Det er mye dumt og slemt som ikke er ulovlig. Men man skal ikke gjøre det likevel, sier Steinar Vagstad.

Kristian Steinnes får støtte fra Forskerforbundet ved UiB. Steinar Vagstad synes saken har tatt for lang tid å avgjøre. Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa
Kristian Steinnes får støtte fra Forskerforbundet ved UiB. Steinar Vagstad synes saken har tatt for lang tid å avgjøre. Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa

Han leder Forskerforbundet ved UiB. Mandag vedtok lokallagsstyret at de vil stille inntil 40 000 kroner til disposisjon for Kristian Steinnes. Han er historieprofessor og tidligere lokallagsleder for Forskerforbundet ved NTNU. Som både Khrono og Universitetsavisa tidligere har skrevet, har Steinnes blitt flyttet til et nytt institutt, uten å ville det selv. I sommer skrev tolv av kollegene hans under på et brev som ble sendt til instituttledelsen. «Varselet om å tvangsflytte Steinnes gir næring til bekymring om illegitim maktbruk», skrev de tolv, og viste til en arbeidsmiljøkonflikt ved instituttet.

Skrev kronikk

Selv mener Steinnes, ifølge Khrono, at konflikten startet ved at han som tillitsvalgt tok opp problemet med økende bruk at tjenestelige tilrettevisninger. Dette gjorde han blant annet i en kronikk i Universitetsavisa i 2016. Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen (Ark-undersøkelsen) viser arbeidsmiljøkonflikter.

Vagstad har skrevet et leserinnlegg om saken. Han reagerer mest på saksbehandlingen, sier han til På Høyden. Steinnes har søkt Forskerforbundet sentralt om økonomisk bistand til en ekstern advokat, men har foreløpig ikke fått svar. Vagstad skriver også i innlegget at Steinnes har fått beskjed om at behandlingen er noe han må finne seg i.

– Hvorfor vil Forskerforbundet ved UiB gi Steinnes økonomisk bistand?

– Det du egentlig spør om er om det ikke hadde vært mer naturlig at andre ga han denne bistanden. Jo, det synes vi også. Vi har vedtatt å garantere for en sum, slik at han kan få engasjert en advokat. Saken har vært kjent siden juni, og vi mener at han nå ikke bør vente stort lenger, sier Vagstad.

Khrono og Universitetsavisa skriver begge at Steinnes 5. september måtte si ja til flyttingen.

– Steinnes var lokallagsleder og målbar en kritikk mot instituttledelsen. Men måten ledelsen har håndtert saken på er etter min mening sterkt kritikkverdig, sier Vagstad, og viser til at Steinnes hadde fått beskjed om å møte alene i et møte med instutttledelsen.

– Ved UiB har vi rutiner på at det skal presiseres at man kan ha med en tillitsvalgt. Man skal slippe å gå alene til slike møter. Det er et brudd med alt som handler om folkeskikk, sier Vagstad.

Reagerer på Vagstads fremgangsmåte

Universitetsavisa skriver at ingen i Forskerforbundet ved NTNU har villet støtte Steinnes offentlig.

– Det er kommet påstander om at det er farlig eller risikabelt å være tillitsvalgt ved NTNU. Det er ikke noe vi kjenner oss igjen i. Generelt kommenterer vi heller ikke personalsaker i media, sier Jon Anders Risvaag.

Han er styreleder i Forskerforbundet ved NTNU.

– Det er nokså spesielt å få beskjed gjennom media om at lokallaget i Bergen bevilger penger til en sak som er håndtert hos oss. Jeg må si at det er spesielt at de blander seg inn i en sak de ikke kjenner detaljene i, sier Risvaag til På Høyden.

Han sier at Steinnes’ sak er håndtert på samme måte som andre saker der medlemmer ber om bistand.

– Er saken vurdert som at det som er gjort fra instituttledelsens side er innenfor styringsretten?

– Dette er vurdert av Forskerforbundets advokater. Generelt er det slik at først når noe er vurdert å være innenfor styringsretten, må man ta dette til følge. Deretter kan man i etterkan bestride dette. Det er det normale gangen i en slik sak, sier Risvaag.

Forbundet sentralt behandler saken

Nå ligger saken hos Forskerforbundet sentralt. Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp bekrefter at forbundet har fått en søknad om å kunne motta økonomisk bistand til ekstern advokat.

– Den søknaden er nå til utredning. Det er kommet påstander om at saken henger sammen med Steinnes’ verv som tillitsvalgt. Slike gjengjeldelsessaker er noe vi tar svært alvorlig, og dersom det er tilfelle, vil det også kunne endre sakens karakter. Men vi må utrede dette nærmere, sier Avløyp.

Hun sier at Steinnes har hatt tilgang til Forskerforbundets advokater, og at de har vurdert om flyttingen av Steinnes er innenfor styringsretten instituttledelsen har.

– Er det innenfor styringsretten?

– Vi har gitt våre råd til Steinnes, men jeg ønsker ikke å gå i detlalj om disse i media. Det gjør vi aldri i personalsaker, og det er et prinsipp som er i alles interesse, sier Avløyp.

Dekan ved Det humanistiske fakultet ved NTNU vil heller ikke uttale seg om saken, skriver Khrono. Anne Kristine Børresen sier til avisen at dette er en personalsak hun ikke vil kommentere, men forsikrer at det er gjennomført mange møter med Steinnes og at prosessen er grundig belyst og dokumentert.

Omplasseringen av Steinnes skal vare ut inneværende lederperiode, det vil si til høsten 2021.

Saken er oppdatert med kommentar fra Forskerforbundet ved NTNU.