Rolf Birger Pedersen leder K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning. Nå er det leid inn eksterne konsulenter etter at de ansatte har klaget på arbeidsmiljøet. Foto: Dag Hellesund
Rolf Birger Pedersen leder K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning. Nå er det leid inn eksterne konsulenter etter at de ansatte har klaget på arbeidsmiljøet. Foto: Dag Hellesund

Ansatte har sluttet på grunn av arbeidsmiljøet ved dyphavssenteret

Ansatte ved dyphavssenteret har kontaktet ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for å fortelle om samarbeidsproblem. En profilert professor har sluttet.

Publisert

Det virker som om K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning, ofte kalt dyphavssenteret, er på dypt vann. Ansatte har sluttet, og fakultetet får nå ekstern hjelp for å få bukt med problemene.

— Det stemmer at jeg sluttet i senteret på grunn av arbeidsmiljøet. Det er nå så mange år siden og jeg ønsker egentlig ikke å kommentere dette ytterligere.

Det skriver Lise Øvreås i en e-post til På Høyden.

Ægir 6000

  • Forskings-ROV-en til UiB er en ressurs for hele Forsknings-Norge.
  • Forskingsrådet har bevilget 46 millioner kroner til prosjektet.
  • ROV står for <<remotely operated underwater vehicle>>, og fjernstyres fra et overflatefartøy gjennom en kabel, som også overfører kraft, bilder og signaler, i tillegg til at den brukes for å heise ROV-en opp og ned fra dypet.
  • Med en kapasitet til å dykke ned til 6000 meter kan Ægir dekke 99 prosent av havbunnen i verden. Bare enkelte dyphavsgroper i Stillehavet er utenfor rekkevidde.
  • Ægir 6000 er utstyrt med to kraftige gripearmer, som kan ta prøver, hente eller sette ut utstyr og en rekke andre arbeidsoppgaver.

Hun er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og har også sittet i flere år i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En periode hadde hun arbeidsstedet sitt ved dyphavssenteret. Etter det På Høyden kjenner til, er det også flere andre som ikke ønsker å ha arbeidssted ved senteret.

Har hyrt inn konsulenter

Ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har hyrt inn ekstern hjelp på grunn av forholdene ved senteret. Dekan Helge Dahle sier at konsulentselskapet AFF, som i hovedsak arbeider med ledelse og organisasjonsutvikling, har bidratt med assistanse. Nå har fakultetet ute forespørsel om ekstern hjelp til videre oppfølging.

— Fakultetsledelsen har blitt kontaktet av ansatte ved senteret, og er blitt gjort kjent med at det er samarbeidsproblemer ved senteret, sier Dahle.

— Dette tar vi alvorlig, og har leid inn eksterne ressurser for å håndtere situasjonen, sier Dahle.

Han sier at slik han har forstått det, handler konflikten om veivalg og uenighet knyttet til prosjekt. Dette ble blant annet tydelig i saken om undervannsfarkosten Ægir, som På Høyden har skrevet om.

Hacon-toktet er nå i gang, uten at Ægir er ombord i forskningsfartøyet Kronprins Haakon. UiB og Norsk institutt for vannforskning (Niva) var ikke enige, og UiB ville ikke at Ægir skulle være med uten at det var med en person med beslutningsmyndighet på toktet. Dette sa Niva nei til, men slik På Høyden forstår det, var ikke UiBs beslutning noe alle ved dyphavssenteret var enig i.

Ledet SFF

Fakultetsledelsen har blitt kontaktet av ansatte ved senteret, og er blitt gjort kjent med at det er samarbeidsproblem ved senteret.

Helge Dahle

Dyphavssenteret ledes av professor Rolf Birger Pedersen. Han var tidligere leder for Senter for geobiologi, som var et senter for fremragende forskning (SFF). Både SFF-en og det nåværende senteret har ansatte fra både Institutt for geovitenskap og Institutt for biovitenskap.

Deler av konflikten skal, etter det På Høyden forstår, handle om at ansatte mener det er uklart hvem som egentlig styrer senteret. Pedersen har en privat relasjon til instituttlederen ved Institutt for geovitenskap. Ingunn Thorseth ble instituttleder da Gunn Mangerud gikk av som instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Dette var i 2017.

Først meldte det seg bare to søkere, en av dem var danske Hans Thybo. Han ble oppsagt fra sin stilling ved Københavns universitet, en oppsigelse som senere ble funnet usaklig av en faglig voldgift. Thybo fikk erstatning, men ikke jobben tilbake.

UiB utvidet søknadsfristen, og da den nye fristen gikk ut, stod det fire navn på søkerlisten. En av søkerne var interne Ingunn Thorseth.

— Allerede da var jeg tydelig på at hun måtte være obs på den private relasjonen hun har til Rolf Birger Pedersen, sier Dahle.

Kjæreste med instituttleder

Ingunn Thorseth og Rolf Birger Pedersen har et kjæresteforhold. Dette ble omtalt i saken der Pedersens sønn ble ansatt ved Institutt for geovitenskap i et vikariat som ikke ble lyst ut.

Det er ikke forbudt å ha en privat relasjon.

Helge Dahle

Thorseth tok over som leder for SFF-en de siste årene, mens Pedersen gikk over til å arbeide med Pfinansiering av senteret etter at forskningsrådets finansieringsperiode var over.

— Det er ikke forbudt å ha en privat relasjon. Men fakultetet er opptatt av habilitet, og prodekan Anne Marit Blokhus er setteinstituttleder når det er nødvendig, sier Dahle.P

Da På Høyden skrev om ansettelsessaken i fjor høst, sa Bjørn Arild Petersen, rekrutteringsansvarlig og nestleder ved HR-avdelingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, at ansettelser ved Jebsen-senteret er løftet opp til fakultetsnivå.

Til forhandlingsutvalg

— Vi tar denne saken veldig alvorlig, sier Dahle.

Arbeidsmiljøet ved dyphavssenteret skal opp i møte i det sentrale forhandlingsutvalget. Det sier fakultetsdirektør Elisabeth Lysebo.

— HR-direktør er også informert, sier Lysebo.

På Høyden har sendt spørsmål til Rolf Birger Pedersen på e-post. Han ønsker ikke å kommentere saken.

— Som kjent så har vi nå en intern prosess der AFF bidrar. Jeg syntes det er positivt, og ønsker ikke å kommentere saken utover det, skriver Pedersen.