Åpnet krig mot kreft

– Vi vil alle leve i fred, men krigen mot kreft er én vi ønsker, sa prorektor Berit Rokne under åpningen av Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) i går.

Senteret er et av de nye sentrene for fremragende forskning (SFF), og vil derfor få midler frem til 2023.

– Vi fokuserer på biomarkører  knyttet til kreft. Hver dag hører vi om det vanskelige spørsmålet: Skal pasienten ha behandling eller ikke? Moderne medisiner er svært dyre, og her ønsker vi å spille en rolle med å skreddersy diagnose og terapi. Vi håper å kunne velge rett terapi til rett pasient, sier Lars A. Akslen.

Selvbegrensende
Senteret vil mellom annet skaffe mer kunnskap om miljøet i og rundt kreftsvulster.

– Ondsinnede svulster er veldig avanserte miljø, med mange ulike celletyper. Å se på dette miljøet og finne biomarkører som kan fortelle oss mer om det er ekstremt viktig. Kanskje kan vi og lære fra svulster hvordan de kan begrense seg selv, forklarer Akslen.

Måtte samarbeide
CCBIO samarbeider med en rekke forskere internasjonalt fra blant annet Harvard Medical School, Lawrence Berkeley National Laboratory og London School of Hygiene & Tropical Medicine.

– Ved SFF-tildelingen i 2008 fikk vi ingen sentre, sier dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet (Mof).

– Er vi gode nok? lurte vi på den gangen.  Men allerede lenge før dette senteret kom ba vi folk om å finne samarbeidspartnere, slik at vi kunne nå opp i konkurransen, forklarer Langeland.

Kreftforskerskole
Aktiviteten ved senteret begrenser seg ikke til vanlig medisinsk forskning.

– Vi har også startet et forskningsprogram når det gjelder forholdet mellom økonomi og kreftbehandling, og vi vil forske på etikk og bioinformatikk. Kjerneaktiviteten vil selvsagt være forskningsprogrammene, og i tillegg vil vi ha en forskningsskole for kreftstudier, forteller Lars Akslen.

CCBIO vil også arrangere et årlig symposium om biomarkører.

17 millioner
– Jeg foretrekker å representere Forskningsrådet ved slike anledninger, heller enn å svare på hvorfor andre sentre ikke har fått finansiering, sa Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallen, under åpningen.

CCBIO var i godt selskap blant 139 søkere av nye SFF-midler, og et av de tretten forskningsmiljøene som endte opp med SFF-status. Senteret vil få 17 millioner kroner årlig av Forskningsrådet.

Arvid Hallén overleverte det synlige beviset på et nytt senter for fremragende forskning til Lars A. Akslen. Foto: Dag Hellesund