Annelin Eriksen blir en del av rektoratet, og går inn i en femtiprosentstilling som viserektor for globale relasjoner. Foto: Hilde Kristin Strand
Annelin Eriksen blir en del av rektoratet, og går inn i en femtiprosentstilling som viserektor for globale relasjoner. Foto: Hilde Kristin Strand

– UiB er det globale universitetet i Norge, og jeg har som mål å bidra til å videreføre dette

Professor Annelin Eriksen skal styrke rektoratets internasjonale arbeid. Fra 15. november er hun å finne på Muséplass, som viserektor for globale relasjoner ved UiB. 

Denne uken ble det klart at Annelin Eriksen, professor i sosialantropologi ved UiB, blir en del av rektoratet.

Ny viserektor ved UiB

15. november 2018 tiltrer Annelin Eriksen i stillingen som viserektor for globale relasjoner.

Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Hun var prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i perioden 2013-2017.

I 2017 fikk hun sammen med ektemannen Knut Mikjel Rio Det Norske Videnskaps-Akademis Fylkesakerpris for sin forskning innen sosialantropologien.

– Jeg skal legge til rette for at UiB blir en synlig deltager ved relevante, internasjonale arenaer med relevans for både forskning og utdanning, sier Eriksen til På Høyden.

Det globale universitet

15. november tiltrer hun i stillingen som viserektor for globale relasjoner, hvor hun skal jobbe femti prosent.

– UiB har en lang historie med å være globalt orientert. Vi er det globale universitetet i Norge, og jeg har som mål å bidra til å videreføre dette, sier hun.

– Hva ligger i å være et globalt universitet, slik du ser det?

– Både når det gjelder forskning og utdanning er vi internasjonalt orientert. Vi er opptatt av å være til stede på de arenaene hvor forskningsprogrammer og forskningspolitikk utformes. Og mye av forskningen vi leverer har et globalt perspektiv, sier Eriksen.

Internasjonalisering er viktig for rektoratet

Fram til august 2017 hadde UiB en viserektor for internasjonalisering, som blant annet hadde utveksling som et av sine ansvarsområder. Eriksen skal ikke være en direkte etterfølger i dette viserektorvervet.

– Min rolle skal være litt annerledes, men jeg vil presisere at arbeidet med å få til en god flyt av innreisende og utreisende studenter, stipendiater og forskere er en prioritert oppgave for rektoratet som helhet, sier hun.

Hun sier internasjonalisering er en fane som holdes høyt av rektoratet.

– Alle i rektoratet har internasjonalisering i sin portefølje. Det må ikke være tvil om at vi satser på dette, sier hun.

Eriksen skal være Viserektor for globale relasjoner med utgangspunkt i bredden av UiB sine fagfelt og med relevans for  alle de tre satsingsområder ved UiB: Klima og energiomstilling, globale samfunnsutfordringer og marin forskning.

– Det første som ligger på bordet mitt er arbeidet med å lede UiBs Kina-strategi. Jeg skal også følge opp regjeringens Panorama-satsing, sier Eriksen til På Høyden.

Panorama-satsingen er regjeringens strategi for samarbeid innen forskning og utdanning med landene Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika.

– Kina har gjennom en årrekke satset kraftig på forskning og utdanning, og vil få en stadig viktigere posisjon i den akademiske verden. Arbeidet med den nye kinastrategien vår vil derfor få stor betydning for UiB i årene framover. Det samme gjelder regjeringens panorama-satsing, sier rektor Dag Rune Olsen til uib.no.

Frykter ikke arbeidsmengden

Eriksen er tilsatt som viserektor i en femtiprosentstilling. Den øvrige stillingsprosenten skal brukes på SV-fakultetet, hvor hun er professor i sosialantropologi.

– Du skal dele deg i to mellom SV-fakultetet og Muséplass, og være 50 prosent professor og 50 prosent viserektor: Er du forberedt på at det fort kan bli en 80+80-stilling?

– Jeg har erfaring med å kunne jobbe innenfor gitte rammer. Både forskningen min og jobben som viserektor er krevende oppgaver som tar mye tid, så jeg er forberedt på å jobbe i helger. Men det gjør jeg for så vidt allerede.