Stormflo i Bergen vinteren 2017. Slikt vær kan det bli mer av som følge av klimaendringene. Foto: Tor Farstad
Stormflo i Bergen vinteren 2017. Slikt vær kan det bli mer av som følge av klimaendringene. Foto: Tor Farstad

Debatt: Klimakrisen er her, nå må UiB komme på banen

Utslippskutttene må komme ved UiB, ikke gjennom kjøp av kvoter, skriver Anette Arneberg og Gard Aasmund Skulstad Johanson. De stiller til valg til universitetsstyret.

Publisert

Vi må ta grep. UiB må ta grep. FNs klimapanel har tydeliggjort at vi må kutte klimagassutslippene med minst 45% innen 2030 for å holde oss innenfor 1,5-graders målet.

Vi ser positivt på UiB sitt mål om å være klimanøytrale innen 2030, men UiB sin rolle kan være langt viktigere enn det. Grønn forskning er avgjørende for å løse klimakrisen.

Ikke bare er UiB nødt til å kutte i utslippene, samfunnet er også nødt til å gjennomføre kutt for å nå klimamålene. For å kunne komme i mål med tiltakene klimapanelet tar til orde for er vi nødt til å øke forskningen på innovative og fremtidsrettede løsninger. UiB bør inngå flere forskningsavtaler med næringslivet som fokuserer på grønne, bærekraftige, løsninger på dagens problemer og morgendagens utfordringer. Etterspørselen for slike løsninger er der allerede, det neste som må skje er at UiB kommer mer på banen.

Om vi ikke gjør mer for å løse klimakrisen tydeliggjør FNs klimarapport at vi vil se «betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn». Klimaspørsmålet er sentralt i UiB sin Hav, liv samfunn satsning. For at dette ikke bare skal være tomme ord er det viktig at universitetsstyret tydeliggjør satsningen på grønn og bærekraftig forskning. I dag har UiB forskningsavtale med Equinor, populært omtalt som akademiaavtalen. UiB må søke tilsvarende forskningsavtaler innen klimaforskning, både med næringslivet og ideelle organisasjoner.

Samtidig som vi forsker på løsninger for samfunnet må vi kutte i utslippene her ved UiB. Det er bra at UiB forplikter seg til å bli klimanøytralt innen 2030. For at dette skal være mer enn en god intensjon er det viktig at disse kuttene skjer her ved UiB og ikke gjennom kjøp av klimakvoter. Gjennom effektiv arealplanlegging og innovative løsninger her ved UiB kan dette gjøres på en god, langsiktig og bærekraftig måte. Vi vil blant annet jobbe for å trekke frem klima i alle UiBs handlingsplaner.

Med kutt i klimagassutslippene her ved UiB og økt forskningsinnsats innen grønne klimaløsninger kan vi sammen snu samfunnet mot grønn omstilling. Dette er et arbeid vi går til valg på å sikre at UiB fokuserer på! Husk å bruke stemmeretten 18.-25. mars!