Vi må ikke dra i ulike retninger, skriver to av studentene som stiller til valg til universitetsstyret. Bildet viser stormflo på Bryggen. Foto: Tor Farstad
Vi må ikke dra i ulike retninger, skriver to av studentene som stiller til valg til universitetsstyret. Bildet viser stormflo på Bryggen. Foto: Tor Farstad

Vi må alle dra i samme retning

Debatt: Miljøkrisen er vår tids største utfordring. Derfor er det avgjørende at ikke høyresiden og venstresiden drar i to ulike retninger.

Publisert

14. mars skrev Blå Liste i Studvest at en skolestreik ikke er løsningen på klimaproblemene. Listen etterlyser en mer helhetlig fremgangsmåte for å løse klimaproblemene enn å gå i skolestreik.

Slik vi ser det, er det en salig blanding av ignoranse og kunnskapsmangel som har viklet jordens befolkning inn i miljøkrisen vi befinner oss i. Det kan derfor kanskje stilles prinsipielle spørsmål ved om skolen, som gir barn og unge de naturfaglige redskapene de trenger til å angripe fremtidens utslippsproblemer, er riktig institusjon å rette sinnet sitt mot.

Heftige demonstrasjoner kan også virke fremmedgjørende for samfunnsborgere som er interessert i bidra til å løse miljøkrisen, men ikke identifiserer seg med det sitrende engasjementet som blomstret rundt Store Lungegårdsvann før helgen.

Når jordens temperatur koker, er det lett for at det begynner å koke i studentpolitikken også. Men miljøkrisen er såpass kompleks at ingen klarer å dra lasset alene. Det er helt avgjørende at vi alle drar i samme retning.

Vi trenger også at fornuftige og balanserte studentpolitikere, derunder Blå Liste, fremmer realistiske og effektive løsninger som kutter utslippene i hverdagen. Foto: Emile Rytter
Vi trenger også at fornuftige og balanserte studentpolitikere, derunder Blå Liste, fremmer realistiske og effektive løsninger som kutter utslippene i hverdagen. Foto: Emile Rytter

Vi trenger engasjerte barn, ungdom og studenter som raser mot handlingslammelse og kapitalisme på Torgallmenningen. Vi trenger også at fornuftige og balanserte studentpolitikere, derunder Blå Liste, fremmer realistiske og effektive løsninger som kutter utslippene i hverdagen. Vi trenger å få med oss tenkerne og juristene, men vi kommer ingen vei uten at disse spiller på lag med naturviterne og økonomene. Vi er avhengige av å få med oss idealistene, men også det store og skumle næringslivet.

Selv om vi har ulik faglig og politisk bakgrunn er vi enige om at UiB kommer til å spille en viktig rolle i løsningen av miljøkrisen, som eneste nordiske universitet som har fått tildelt ansvar for FNs 14. bærekraftsmål. Vi har klokketro på at løsningen både innebærer en mer effektiv og økonomisk drift av bygningsmassen, og å skaffe økte midler til både grunnforskning og forskning på fornybare energikilder.

Ikke minst må UiB fortsette å dyrke den unike satsingen på å hvordan man i fremtiden må bruke våre marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Mer midler til UiBs satsing på havvind er viktig både for arbeidsplasser på Vestlandet og klimaomstilling.

For at dette skal være mulig, må både ledelse og studentpolitikere ha en samlende rolle, og være åpne for samarbeid på tvers av fagretning og politisk tilhørighet. Vi mener vi vil være gode kandidater for denne jobben, fordi vi har realistiske mål og helhetlige handlingsplaner for å få gjennomslag i universitetsstyret. Tiden der kun mindre deler av befolkningen og politikken kunne ha eierskap til miljøsaken er forbi. Nå må alle deler av befolkningen, studentpolitikken og akademia inviteres inn med åpne armer!