Torill Eidsheim ble valgt inn for Høyre på stortinget. Kort tid før valget var hun hos <span class="caps">BTO</span>, Bergen teknologioverføring, for å høre hva daglig leder Anders Haugland mener er gode verktøy for innovasjon.
Torill Eidsheim ble valgt inn for Høyre på stortinget. Kort tid før valget var hun hos BTO, Bergen teknologioverføring, for å høre hva daglig leder Anders Haugland mener er gode verktøy for innovasjon.

Lovende signal fra regjeringen

Publisert

Anders Haugland i Bergen teknologioverføring (BTO) synes regjeringserklæringen lover godt for innovasjons- og utviklingsarbeid. – Men vi må ha tålmodighet til å se det endelige resultatet, mener Haugland.

Som daglig leder i BTO hadde Anders Haugland allerede før valget knyttet kontakter med representanter for den nye regjeringen, for å synliggjøre behovene til selskapene som jobber med å utvikle forskningsideer til ferdige produkter.

Kan lett doble
– Jeg registrerer at den nye regjeringen skal styrke satsningen på kommersialisering av forskning, og at de vil prøve å få til mer innovasjon. Det er et lovende signal, synes Haugland.

– Det aller beste er at det egentlig ikke er store summer som må puttes inn. En dobling av sektoren hadde bare kostet 116 millioner kroner. Derfor bør det også ligge til rette for at de klarer å følge dette opp med bevilgninger, legger Haugland til.

Hordaland under snittet
Regjeringserklæringen har et klart fokus på næringsrettet forskning, noe som stemmer godt overens med det norske forskningslandskapet: Offentlig satsning på forskning og utvikling er absolutt tilstede, men Norge skiller seg negativt ut målt mot andre nordiske land ved at næringslivet bruker lite penger på forskning.

– Norge skårer dårlig på dette, og vår region ligger også under landsgjennomsnittet. Jeg håper at en del av punktene i erklæringen kan bidra til at forskningsinstitusjonene i vår region klarer å få til et enda bedre samarbeid med næringslivet, sier Haugland.

Samarbeid viktigere enn penger
– Forskning skal utgjøre tre prosent av bruttonasjonalproduktet først i 2030. Er løftene i erklæringen konkrete nok?

– Uansett skal man en viss edruelighet med tanke på hva som er mulig å gjøre. Men de legger opp til å styrke flere satsninger som fremmer samarbeidet mellom næringsliv og forskning. Nært samarbeid med næringslivet er viktig, og det er ikke sikkert at økte pengesatsning er det viktigste. Jeg håper at dette vil stimulere partene til bedre samarbeid.

Nok ideer til BTO
– Signalene går mot å spisse den mest fremragende forskningen. Gjør dette innovasjon og utvikling vanskelig, ved at det blir færre ideer som kommer oppstår i grunnforskningen?

– Det er en fare for at det blir tyngre kår for de som ikke faller inn under de konkrete punktene i regjeringserklæringen. Men for BTO tror jeg ikke det er noe stort problem. Vi har et så stort utappet potensiale. Så lenge man satser på de beste miljøene tror jeg vi vil få nok ideer inn til oss, sier Haugland.

Må ha tålmodighet
Han mener det vil ta tid før vi virkelig kan evaluere satsningen på forskning og utvikling.

– Det er alltid kjekt å lese en ny regjeringserklæring for å se om de sakene er opptatt av er fanget opp, men man må ha god tålmodighet for å se hva resultatet blir.