Torbjørn Røe Isaksen var imponert over prosjektene elever ved Amalie Skram videregående skole hadde fått til rundt bøyen Gabriel, som samler inn data i Store Lungegårdsvann like ved. Kunnskapsministeren ønsker seg mer utdanning der elevene kan bruke teoretisk kunnskap i praksis.
Torbjørn Røe Isaksen var imponert over prosjektene elever ved Amalie Skram videregående skole hadde fått til rundt bøyen Gabriel, som samler inn data i Store Lungegårdsvann like ved. Kunnskapsministeren ønsker seg mer utdanning der elevene kan bruke teoretisk kunnskap i praksis.

Røe Isaksen vil ha flere forskningsprosjekt som engasjerer elevene

Hver tredje time, hver dag, hele året utfører bøyen Gabriel i Store Lungegårdsvann en måling av vannet som omgir den. Her henter den inn data om blant annet temperatur, klarhet og oksygeninnhold.

Dataene fra bøyen Gabriel blir sendt til en server på Amalie Skram videregående skole. Dette er data som som elevene kan bruke når de skal lære realfag.

Fakta om Amalie Skram målestasjon:

Bak prosjektet står Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR), Bergen Marine Forskningsklynge (BMF) og Amalie Skram videregående skole.

Bøyen Gabriel har stått utplassert i Store Lungegårdsvann i Bergen siden våren 2015.

Bøyen er en avansert målestasjon, som måler dybde, biologisk masse, salinitet og temperatur. Dataene sendes til en server på Amalie Skram.

Målingene fra målestasjonen i Store Lungegårdsvann er tilgjengelige for elever og lærere i den videregående skolen.

Det er laget både teoretiske og praktiske oppgaver basert på målingene.

Samarbeidspartnerne har søkt Norges forskningsråd om midler gjennom FINNUT-programmet.

De har en nasjonal ambisjon for prosjektet, og ser for seg at dataene fra bøyen kan brukes innen fagene matematikk, naturfag, fysikk, kjemi og biologifag. En nettportal og en lærebok skal gi oppgaver og støtte til undervisningen.

– Det handler om å bygge en bro  mellom det teoretiske og abstrakte pensumet i boken og den faktiske fysiske verden og naturen som man lever i, sier Morven Muilwijk.

Han har nettopp levert mastergraden sin ved UiB, og er tilsatt for å arbeide med å utvikle læreverk med basis i dataene fra bøyen Gabriel. 

Begeistret kunnskapsmininsteren
Nå kan undervisningsopplegget med oppgaver og kompendier tas i bruk av elever over hele landet. 

Onsdag var Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stede på Amalie Skram for å gjøre den formelle åpningen av nettstedet som skal tilby data fra Gabriel og åpne læringsverktøyet for alle interesserte. 

Her fikk han også en klar melding fra elevene ved Amalie Skram var klar: Konkrete oppgaver hentet fra den virkelige verden, hvor de selv må arbeide seg fram til svaret, oppleves som engasjerende. 
 
– Dette er et modellprosjekt, og helt i tråd med ideen om at norske elever trenger mer fordypning, sa Torbjørn Røe Isaksen. 
 
Forskere ved Geofysisk Institutt har vært sentrale i samarbeidet. Professor Helge Drange ønsker at erfaringene elevene gjør med matematikk, biologi og fysikk skal virke motiverende. 
 
- Ved hjelp av dataene får elevene en bedre forståelse av hvordan man kan forske på vann, land og luft. Disse dataene er med på å gjøre realfag mer forståelig, anvendbart og gøy, sier professor Helge Drange.