Statsminister Erna Solberg ble i dag UiBs første æresalumn. Hun er utdannet sosialøkonom.
Statsminister Erna Solberg ble i dag UiBs første æresalumn. Hun er utdannet sosialøkonom.

Hun er UiBs første æresalumn

Publisert

Erna Solberg er utnevnt til æresalumn ved UiB: - Det har vært med på å forme meg til den politikeren jeg er i dag, sier hun.

Erna Solberg var et naturlig valg da UiB skulle dele ut den første æresalumntittelen. Hun var student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i flere år, og rakk innom både sammenliknende politikk, sosiologi og statistikk, før hun endte på sosialøkonomi, og ble cand. mag. i 1986. Hun har også avlagt deleksamen i sosialøkonomi hovedfag i 1988. 

Hun engasjerte seg også i studentpolitikken, og var blant annet representant i Det akademiske kollegium i flere år, samtidig med at hun engasjerte seg sterkt i student- og lokalpolitikk. Stortingsrepresentant har hun vært helt siden 1989. 

<<Den brede kompetansen innen samfunnsvitenskap har vært med på å legge grunnlaget for Erna Solbergs politiske karriere. Gjennom karrieren har hun vist engasjement for Universitetet i Bergen. Hun har ved flere anledninger deltatt i debatter ved universitetet og hun har også vært hovedtaler ved vitnemålsseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I talen til bachelorkandidatene fortalte Solberg at hun i årene ved UiB gikk gjennom en modningsprosess og utviklet en evne til å stille kritiske spørsmål (…) Solberg har gjennom sin karriere profilert universitetet på en svært god måte. Senest i februar i år åpnet hun Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk. Med sitt sterke politiske engasjement og sitt engasjement for Universitetet i Bergen er Erna Solberg en meget god representant for universitetet og en verdig kandidat til å bli universitetets første æresalumn>> heter det i en pressemelding fra UiB

Solberg fikk tittelen under alumnusarrangementet foran Studentsenteret, og takket gjennom en forhåndsinnspilt video. Høyre har landsmøte denne helgen, og det var derfor vanskelig for partilederen og statsministeren å delta. 

- Det er med store glede jeg takker Universitet i Bergen for utnevnelsen. Studietiden ved Universitetet i Bergen var veldig viktig for meg. Jeg hadde gode lærere og medstudenter og det var faglig spennende. Universitetet i Bergen er jo i verdensklasse på flere områder. Og tre år som studentrepresentant i Det akademiske kollegium lærte meg mye om universitetets indre liv. Jeg vil også fremheve studietiden som en tid der man finner seg selv, blir voksen og staker ut en retning og et engasjement for livet videre. Universitetet var rammen rundt det for meg, og har derfor en stor og viktig plass i mitt liv, sier Solberg om tildelingen.

Nyordningen med æresalumner ble vedtatt i universitetsstyret  så sent som i april. Det skal kun utnevnes én æresalumn per år, og vedkommende må ha tatt studiepoeng ved UiB. Målet er å styrke kontakten mellom universitetet og omverdenen.