Statsråd Iselin Nybø under den virtuelle grunnsteinsnedleggingen for Alrek helseklynge tidligere i år. Nå blir også VID vitenskapelige høgskole en del av helseklyngen. Foto: Tor Farstad
Statsråd Iselin Nybø under den virtuelle grunnsteinsnedleggingen for Alrek helseklynge tidligere i år. Nå blir også VID vitenskapelige høgskole en del av helseklyngen. Foto: Tor Farstad

VID går inn i helseklyngen

Notert: VID vitenskapelige høgskole går inn i Alrek helseklynge.

Publisert

Høsten 2020 skal flere av UiBs institutter samt miljø fra Norce, Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet flytte inn i nye lokaler på Årstadvollen, i Alrek helseklynge. Nå blir også VID vitenskapelige høgskole en del av helseklyngen. Høgskolen har selv bedt om å få være med, og skriver i et brev til UiB at de mener VID vil kunne supplere Alrek helseklynge på en god måte. I Bergen skal VID samlokaliseres på Haraldsplass. Høgskolen tilbyr sykepleie- og vernepleieutdanning, og flere videreutdanninger. De har tre forskningsgrupper med totalt ti stipendiater, og Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis. Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, skriver i en epost til På Høyden at styringsgruppen i helseklyngen enstemmig før påske vedtok å invitere VID som medlem.

— VID vil med sin kompetanse og profil være med på å styrke initiativet, skriver Bjerknes.