Psykologi

Slik blir et av byggene i Alrek helseklynge. Selv om planene er justert siden begynnelsen kan det likevel bli for trangt til at studenter i klinisk psykologi kan tilbringe tre semester i bygget. I tillegg vil nye, nasjonale retningslinjer kreve mer fordypning i samfunnspsykologi. Illustrasjon: Studie Gohde/b + b Arkitekter
Slik blir et av byggene i Alrek helseklynge. Selv om planene er justert siden begynnelsen kan det likevel bli for trangt til at studenter i klinisk psykologi kan tilbringe tre semester i bygget. I tillegg vil nye, nasjonale retningslinjer kreve mer fordypning i samfunnspsykologi. Illustrasjon: Studie Gohde/b + b Arkitekter

Vurderer å gå fra tre til to semesters psykologipraksis

Nye lokaler i Alrek helseklynge og nasjonale retningslinjer kan tvinge lengden på psykologpraksis ned til to semester.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen er i dag alene om å ha såkalt internpraksis i tre semester. Ved de andre, norske psykologistudiene er det bare to semesters internpraksis. I denne perioden driver studentene ved universitetet sin egen klinikk under veiledning av erfarne psykologer.

I løpet av praksisen kan studentene få jobbe med voksne eller unge pasienter. De har også nevropsykologisk praksis.

Rethos for alle

Men til neste år skal den kliniske delen av profesjonsstudiet i psykologi flyttes til Alrek helseklynge på Årstadvollen, der et nytt bygg kommer opp på tomten til det gamle odontologibygget. Samtidig skal staten innføre nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdannigene (Rethos).

Rethos-prosessen vil stille andre krav til innholdet i blant annet utdanningen av kliniske psykologer i Norge, og romkabalen etter flyttingen til Alrek er ennå ikke lagt. Den er det usikkert om vil gå opp med studenter fordelt over tre semester.

– For psykologene skal de nye retningslinjene implementeres fra august 2020. Hvis de blir vedtatt i den formen de foreligger, så vil det bli økt fokus på førstelinje og kommunalt samarbeid, forteller leder Helge Molde ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB.

De nye retningslinjene er nå ute på høring. De legger mer vekt på forebygging og psykologisk arbeid i hver kommune. Det må derfor mer samfunnspsykologi inn på pensum dersom dette blir de nye kravene.

Uaktuelt med mindre praksis

Utviklingen av de nasjonale retningslinjene kommer fordi det tidvis har vært et misforhold mellom hva studentene har trengt i praksis og i arbeidslivet, i forhold til hvilke ferdigheter de har lært under studiet.

– Det er en stor prosess som foregår. Men folk må føle at de får et kvalitativt bedre studium, og vi legger ikke opp til en endring som skal gjøre utdanningen dårligere, sier Molde.

Målet er at kompetansen studentene sitter igjen med til slutt er lik, uavhengig av hvor de har tatt utdanningen.

Det er ikke aktuelt å ha mindre praksis, lover Molde. Ekstern hovedpraksis ligger også an til å øke fra 18 til 20 uker.

Og det er fortsatt ikke sikkert om den interne praksisen må skje over to semester i stedet for tre på grunn av tilgangen på undervisningsrom i helseklyngen.

– Det er ikke sikkert at vi må gå over til to semester på grunn av lokalene. Det vet vi ikke ennå. Men vi må ha en gjennomgang av timeplanen, sier Molde til På Høyden.

– Vi gjør vårt beste for at dette skal bli bra, både for studentene og de ansatte, sier han.

NTNU gir praksis med både voksne og barn

Professor og visedekan Per-Einar Binder er også involvert i omleggingen, som foreløpig er på et så tidlig stadium at den ikke har vært behandlet i noe organ ved fakultetet.

– Rethos kan bety en betydelig styrkning av samfunnspsykologien i utdanningen. Fremover skal det være psykologer i alle norske kommuner. Da må disse psykologene levere godt arbeid når det gjelder forebygging og helsefremming. Dette er ikke sterkt nok inne i psykologutdanningen i dag, og det må vi rett og slett endre, sier Binder.

Sammen med Molde og flere andre har han vært på studietur til NTNU i Trondheim, der de har internpraksis i løpet av to semester. I løpet av denne tiden får alle studentene jobbe med både voksne og barn, noe som ikke er tilfellet ved UiB i dag.

Praksis er kjempeviktig, og det vil ikke bli aktuelt med noe mindre av det.

Per-Einar Binder

Da ideen om Alrek helseklynge først kom på bordet var Binder blant kritikerne, blant annet fordi klyngen vil øke den fysiske avstanden mellom de forskjellige psykologimiljøene ved UiB. Både ansatte og studenter var også negative til de tidlige planene, da det var usikkert om tilbudet om internklinikker kunne fortsette som i dag.

Men nå tror Binder på det nye opplegget.

– Det blir en litt hardere bruk av rommene om vi kjører et litt mer intensivt opplegg på to semester, dersom det blir en endring. Dette må selvsagt gå den formelle veien og drøftes med ansatte og studenter, sier han.

– Men det som vil interessere studentene er nok det samlede tilbudet. Praksis er kjempeviktig, og det vil ikke bli aktuelt med noe mindre av det.