forsknings og høgere utdanningsminister Henrik Asheim hadde møte med sektorens rektorer - via nettet - tordag. Foto: Skjermdump
forsknings og høgere utdanningsminister Henrik Asheim hadde møte med sektorens rektorer - via nettet - tordag. Foto: Skjermdump

Alle universitet og høgskoler stenger

Alle høgskoler og universitet stenger, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Publisert

— De sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Vår personlige frihet blir rammet.

Det sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag. Solberg sa at landet står i en vanskelig tid, og at regjeringen nå innfører drastiske tiltak i håp om å stanse smitten.

Det betyr blant annet at alle landets høgskoler, universitet, andre utdanningsinstitusjoner, skoler og barnehager stenger. Mange universitet og høgskoler har allerede avlyst undervisning på campus, og stengt bibliotek. Både Bergen kommune og Oslo kommune er blant kommunene som på eget initiativ har vedtatt å stenge skoler og barnehager, dels fra fredag, og resten fra mandag.

Det er også fattet et vedtak om forbud mot og stenging av blant annet kulturarrangementer, idrettsarrangementer og treningssentre.

Asheim fikk innspill

Forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim hadde et nettmøte med rektorene i sektoren torsdag.

Kunnskapsdepartementet opplyser at i tillegg til hele den politisk ledelse var nøkkelpersoner i fagavdelingene i departementet, representanter fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med på møtet, for å svare på konkrete spørsmål og gi råd om smittevern.

— Vi står midt i en nasjonal krise som krever enormt mye av oss som enkeltpersoner, men også av oss som en sektor med hundretusenvis av studenter og ansatte. Jeg har hatt et veldig godt møte med rektorene, universitets- og høyskolerådet, studentene og samskipnadsrådet. Jeg orienterte om situasjonen, og ga ros til sektoren for de tiltakene de allerede har iverksatt. Jeg fikk mange gode innspill på problemstillinger institusjonene står i, og disse skal vi forsøke å løse på best mulig måte.

Det skriver Asheim i en epost.

— Mitt klare budskap til sektoren er at det er liv og helse som har førsteprioritet. Fortsett å forberede dere, fortsett å sette inn tiltak. Vi har et ansvar for å gjøre de nødvendige grepene for å ta vare på hverandre. Det handler om solidaritet med de menneskene rundt oss i samfunnet som står mindre rustet til å takle virussmitte enn mange av oss andre, skriver Asheim videre.

Også statsministeren pekte på solidaritet:

— Alle landets innbyggere må delta i en dugnad, i solidaritet med eldre og kronisk syke.

Jelsness-Jørgensen fornøyd

Rektor ved Høgskolen i Østfold og professor i helsevitenskap, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, langet onsdag ut mot manglende koordinert innsats fra regjeringen side. Etter meldingen om at alle universiteter og høgskoler stenges ned sier rektoren følgende:

— Dette var det vi ønsket å se, og det jeg var på jakt etter. Jeg hadde et voldsomt behov for å tømme en kokende trykkoker. Dette vil nok bli sett på som smittevernets 22. juli, og vi vil i etterkant bli bedømt på hvordan vi taklet dette.

Da Khrono snakket med Jelsness-Jørgensen kort tid etter pressekonferansen til Solberg og Høie var det fremdeles usikkert hvordan dette vil påvirke UH-sektoren.

— Vi får se hvordan det blir, men jeg blir trolig en arbeidende rektor framover i helsevesenet.