Representantene for Holbergprisen skriver nå at de ikke bryr seg om kjønn eller etnisk tilhørighet, men Holberg selv betonte nettopp hvor viktig det er å være seg bevisst verdens urettferdige maktforhold, det være seg når det gjelder kjønn eller hudfarge, skriver sakprosaforfatter og idéhistoriker Dag Herbjørnsrud i dette innlegget. Foto: Paul-Erik Lillholm
Representantene for Holbergprisen skriver nå at de ikke bryr seg om kjønn eller etnisk tilhørighet, men Holberg selv betonte nettopp hvor viktig det er å være seg bevisst verdens urettferdige maktforhold, det være seg når det gjelder kjønn eller hudfarge, skriver sakprosaforfatter og idéhistoriker Dag Herbjørnsrud i dette innlegget. Foto: Paul-Erik Lillholm

I verdensborgeren Holbergs navn

Publisert

Dag Herbjørnsrud er idéhistorikar og sakprosaforfattar.

Herbjørnsrud starta Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI).

Dag Herbjørnsrud

Dag Herbjørnsrud er idéhistorikar og sakprosaforfattar.

Herbjørnsrud starta Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI).

Han har vore ansvarleg redaktør og administrerande direktør i Ny Tid.

Forfattar av ei rekke sakprosabøker, blant dei «Blanke løgner, skitne sannheter» Bragepris-nominerte «Frykten for Amerika» og «Norge – et lite stykke verdenshistorie» (Cappelen, 2005, pocket 2008). Bøkene er gitt ut saman med Stian Bromark.

Har også skrive for fleire andre medier, blant dei Aftenposten, Al-Jazeera og Morgenbladet.

I 2016 ga han ut sakprosaboka Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (Scandinavian Academic Press, 2016). Her tek forfattaren for seg ideologiane som har prega den skandinaviske tenkninga så langt på 2000-talet, og forklarer kvifor etnosentriske ideologiar vinn fram i Europa, Asia, Afrika og Amerika.

Han har vore ansvarleg redaktør og administrerande direktør i Ny Tid.

Forfattar av ei rekke sakprosabøker, blant dei «Blanke løgner, skitne sannheter» Bragepris-nominerte «Frykten for Amerika» og «Norge – et lite stykke verdenshistorie» (Cappelen, 2005, pocket 2008). Bøkene er gitt ut saman med Stian Bromark.

Har også skrive for fleire andre medier, blant dei Aftenposten, Al-Jazeera og Morgenbladet.

I 2016 ga han ut sakprosaboka Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (Scandinavian Academic Press, 2016). Her tek forfattaren for seg ideologiane som har prega den skandinaviske tenkninga så langt på 2000-talet, og forklarer kvifor etnosentriske ideologiar vinn fram i Europa, Asia, Afrika og Amerika.