London Metropolitan University (bildet) mistet i 2012 fullmakten til å ta opp studenter fra utenfor <span class="caps">EU</span>, etter at myndighetene avdekket en stor grad av forfalskede papirer fra søkere.
London Metropolitan University (bildet) mistet i 2012 fullmakten til å ta opp studenter fra utenfor EU, etter at myndighetene avdekket en stor grad av forfalskede papirer fra søkere.

Britiske universiteter vil ikke være grensepoliti

Publisert

Forskere i Storbritannia protesterer mot det å bli utnyttet som et underbruk av immigrasjonskontrollen.

Britiske immigrasjonsmyndigheter påla universitetene strengere krav for oppfølging av utenlandske studenter fra utenfor EU, etter at Home Office hadde avdekket at en stor andel av dokumentasjonen for studentvisa sannsynligvis var forfalsket. Ett London-universitet mistet fullmakten til å tilby studieplass for denne gruppen studenter i kjølvannet av avsløringen.

Forskere fra universiteter som Cambridge og Oxford skriver i et leserbrev til The Guardian hvordan de opplever at strengere regler for studentvisa underminerer universitetenes autonomi, og at kontrollen universitetene blir pålagt undergraver tilliten mellom faglærere og studenter.

Faglærere skal ha blitt bedt om å føre regnskap over utenlandske studenters frammøte for å forsikre seg om at de er reelle studenter, og i visse tilfeller er de forpliktet til å dele eposter med britiske immigrasjonsmyndigheter.  

Høyere utdanningssteder har en plikt til å ta vare på sine studenter, men føler denne praksisen undergraver studentenes tillit til vertsinstitusjonen.

– Vi vil ikke være grensepolitiets forlengede arm, uttaler en representant for kronikkforfatterne.

Det britiske innenriksdepartementet forsvarer de strengere reglene med en bedre kontroll med misbruk av visa-ordningen.

I kjølvannet av finanskrisen opplever høyere utdanning budsjettkutt, noe som gjør dem mer avhengig av inntektene fra studenter utenfor EU-området, som betaler mest skolepenger per student.