UiB setter pris på debatten, og vil invitere til frokostmøter om Kina i høst, skriver Dag Rune Olsen og Annelin Eriksen.
UiB setter pris på debatten, og vil invitere til frokostmøter om Kina i høst, skriver Dag Rune Olsen og Annelin Eriksen.

Vi setter pris på debatten

Publisert

Kjære Frivold og Raftostiftelsen ved Kobbeltvedt og Rosland!

Takk for engasjementet dere viser og interessen for å debattere UiB sitt samarbeid med kinesiske forskning og utdanningsinstitusjoner. Vi setter pris på engasjementet og på debatten som har preget universitetsmediene i sommer.

Videre viser sommerens debatt at vi nok er enig i at akademisk boikott ikke er veien å gå

For oss fra UiB ledelsen har det vært viktig å formidle hvorfor vårt samarbeid med  Konfutseinstituttet sikrer faglig autonomi, og å formidle at vår avtale ikke er lik de avtalene det har vært kontroverser rundt andre steder i verden. Det håper vi har klart i løpet av sommeren. Videre viser sommerens debatt at vi nok er enig i at akademisk boikott ikke er veien å gå, og at det viktig og riktig at forskere samarbeider på tvers ulike politiske regimer, til tross for ofte politiske betente relasjoner og diplomatiske forhold. UiB har samarbeidet med kinesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner i mer enn 15 år, og vi styrket vårt samarbeid i perioden hvor ingen andre, verken private eller offentlige aktører, hadde særlig kontakt med kinesiske partnere. Fokus og mål for vårt samarbeid er å utvikle god forskning og utdanning.

Så er det selvsagt også viktig at vi i UiB ledelsen er åpne om at det selvsagt ikke alltid er like enkelt å navigere i dette landskapet hvor vi skal ivareta akademisk frihet og forskerens og studentenes interesse samtidig som vi skal håndtere både kulturelle og politiske forskjeller. Vi synes derfor det er flott og viktig, at vi har engasjerte studenter og organisasjoner om bidrar til å løfte denne debatten både i universitetssamfunnet og i den bredere offentlighet. Vi legger til rette så godt vi kan for gode utvekslingstilbud, undervisningstilbud og samarbeid, og vår handlingsplan legger vekt på å styrke og synliggjøre viktigheten av forskningen som utføres i samarbeid med kinesiske partnere, innenfor f. eks klima, helse, kultur, språk og samfunnsfag. Med god hjelp fra våre erfarne forskerne, og vårt nyopprettede kina-kompetanseutvalg, håper vi at vi er godt rigget for å gjøre dette på en god måte.

Med god hjelp fra våre erfarne forskerne, og vårt nyopprettede kina-kompetanseutvalg, håper vi at vi er godt rigget for å gjøre dette på en god måte

Vi vil i løpet av høsten arrangere frokostmøter ved UiB hvor vi inviterer både studenter, ansatte og andre interesserte til møter hvor forskere som er aktive partnere i forskningssamarbeid i Kina, forteller om sine erfaringer. Vi håper på denne måten også å få fokus på de mange positive og viktige resultatene av våre langvarige relasjoner med forskere og institusjoner i Kina.